« Mar 2:14 Ewangelia Marka 2:15 Mar 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przydało się gdy siedział wdomu jego, a mnodzy celnicy i grzesznicy siedzieli z Jezusem i uczniami jego. Byli bo mnodzy a chodzili za niem.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy siedział u stołu w domu jego, wiele celników i grzeszników wespółek siedzieli z Jezusem i z uczniami jego; bo ich wiele było, którzy i chodzili za nim.
3.RAKOW.NTI sstało się, gdy on siedział w domu jego, i wiele celników i grzeszników wespółek siedzieli z Jezusem i z uczniami jego; Było bowiem wiele ich, i chodzili za nim.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy Jezus siedział za stołem w domu jego, że wiele celników i grzeszników wespół siedziało z Jezusem i z uczniami jego; bo ich wiele było, i chodzili za nim.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy Jezus siedział za stołem w jego domu, razem z Jezusem i jego uczniami siedziało wielu celników i grzeszników. Było ich bowiem wielu i chodzili za nim.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy <On> w jego domu zajął miejsce przy stole, wielu celników i grzeszników, wespół z Jezusem i z uczniami Jego brało udział w biesiadzie; byli bowiem w wielkiej liczbie i [ci, co] szli za Nim.
7.MARIAWICII stało się, gdy spoczywał u stołu w domu jego, wielu celników i grzeszników razem spoczywali u stołu z Jezusem i z uczniami Jego. Bo ich wielu było, którzy chodzili za Nim.
8.GRZYM1936I złożyło się tak, że, gdy był u niego na obiedzie, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i z uczniami jego. Było bowiem wielu, którzy szli za nim.
9.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy siedział u stołu w domu jego, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i uczniami jego: było bowiem wielu, którzy szli za nim.
10.DĄBR.GR.1961I siedział Jezus u stołu w domu jego, a wielu celników i grzeszników zasiadło tam razem z nim i uczniami jego: było bowiem wielu, którzy szli za nim.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim.
12.BRYTYJKAA kiedy potem siedział przy stole w domu jego, siedziało z Jezusem i jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za nim.
13.POZNAŃSKAI siada (Jezus) w jego domu przy stole, a wielu celników i grzeszników siedziało z Nim i z Jego uczniami - a było ich wielu i chodzili za Nim.
14.WARSZ.PRASKAGdy zaś siedzieli przy stole w jego domu, było z Nim i z Jego uczniami wielu celników i grzeszników. Wielu bowiem było takich, którzy przyszli za Nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy on leżał u stołu w jego domu, staje się, że wespół z Jezusem oraz jego uczniami, usiedli liczni celnicy i grzesznicy; ponieważ było ich wielu oraz za nim chodzili.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy następnie Jezus wraz z uczniami siedział przy stole w jego domu, towarzyszyło Mu wielu celników i grzeszników, bo też wielu za Nim chodziło.
17.TOR.PRZ.I stało się, gdy spoczywał przy stole w jego domu, że wielu celników i grzeszników razem spoczywało z Jezusem i z Jego uczniami; bo było ich wielu i podążali za Nim.