« Mar 2:15 Ewangelia Marka 2:16 Mar 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A księża i Faryzeuszowie ujrzawszy go jedzącego z celniki i z grzeszniki, rzekli uczniom jego: Co (jest) iż z celniki i z grzeszniki je i pije (uczyciel wasz?)
2.WUJEK.1923A widząc Doktorowie i Pharyzeuszowie, iż jadł z celniki i grzeszniki, mówili uczniom jego: Czemu z celniki i grzeszniki je i pije mistrz wasz?
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy go uczeni w Piśmie, i Faryzeuszowie siedzącego z celniki i grzeszniki, mówili uczniom jego: Co jest iż z celniki, i z grzeszniki je i pije?
4.GDAŃSKA.1881A nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie widząc go, że jadł z celnikami i z grzesznikami, mówili do uczniów jego: Cóż jest, iż z celnikami i z grzesznikami je i pije?
5.GDAŃSKA.2017A uczeni w Piśmie i faryzeusze, widząc, że je z celnikami i grzesznikami, mówili do jego uczniów: Cóż to jest, że on je i pije z celnikami i grzesznikami?
6.SZCZEPAŃSKIA uczeni i faryzeusze, widząc, że biesiaduje z grzesznikami i celnikami, mówili do uczniów Jego: Dlaczegóż to z celnikami i grzesznikami jada i pija {Mistrz wasz}?
7.MARIAWICIA widząc nauczyciele Zakonni i Faryzeusze, że jadł z celnikami i grzesznikami, mówili uczniom Jego: Czemu z celnikami i grzesznikami je i pije mistrz wasz?
8.GRZYM1936Widząc zaś uczeni i faryzeusze, że Jezus z celnikami i grzesznikami jada, pytali się uczniów jego. Dlaczego z celnikami i grzesznikami jada i pija mistrz wasz?
9.DĄBR.WUL.1973A uczeni w Piśmie i faryzeusze widząc, że jadł z celnikami i grzesznikami, mówili uczniom jego: Czemuż to z celnikami i grzesznikami je i pije Nauczyciel wasz?
10.DĄBR.GR.1961A uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jadł z grzesznikami i celnikami, mówili uczniom jego: Czemuż on z celnikami i grzesznikami jada i pije?
11.TYSIĄCL.WYD5Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?
12.BRYTYJKAA gdy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że je z grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów jego: Czemu je z celnikami i grzesznikami?
13.POZNAŃSKAA nauczyciele Pisma ze (stronnictwa) faryzeuszów widząc, że On je z grzesznikami i celnikami, pytali się uczniów: - Dlaczego je i pije z celnikami i grzesznikami?
14.WARSZ.PRASKAUczeni zaś w Piśmie, ci spośród faryzeuszów, widząc, że je razem z celnikami i grzesznikami, mówili do Jego uczniów: Dlaczego On je i pije razem z grzesznikami i celnikami?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A uczeni w Piśmie i faryzeusze widząc, że je z celnikami i grzesznikami, mówili jego uczniom: Po co, dlaczego je i pije z celnikami i grzesznikami?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy znawcy Prawa należący do faryzeuszów zobaczyli, że jada z grzesznikami, a szczególnie celnikami, zaczęli podpytywać Jego uczniów: Dlaczego On z takimi ludźmi zasiada przy jednym stole?
17.TOR.PRZ.A uczeni w Piśmie i faryzeusze widząc, że jadł z celnikami i grzesznikami, mówili do Jego uczniów: Dlaczego je i pije z celnikami i grzesznikami?