« Mar 2:18 Ewangelia Marka 2:19 Mar 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im Jezus: Mogąli synowie łożnice gdy znimi jest nowożenia pościć? Póki mają z sobą nowożenią nie mogą pościć.
2.WUJEK.1923I rzekł im Jezus: Izali mogą synowie gód małżeńskich pościć, póki z nimi jest oblubieniec? Jako długo z sobą oblubieńca mają, nie mogą pościć.
3.RAKOW.NTI rzekł im Jezus: Zali mogą synowie łożnice małżeńskiej, póki Oblubieniec jest z nimi, pościć? jako długo z sobą Oblubieńca mają, nie mogą pościć.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im Jezus: Izali mogą synowie łożnicy małżeńskiej pościć, póki z nimi jest oblubieniec? Póki z sobą oblubieńca mają, nie mogą pościć.
5.GDAŃSKA.2017I odpowiedział im Jezus: Czy przyjaciele oblubieńca mogą pościć, gdy jest z nimi oblubieniec? Dopóki mają ze sobą oblubieńca, nie mogą pościć.
6.SZCZEPAŃSKII rzekł im Jezus: Czyż goście weselni mogą pościć, gdy oblubieniec jest z nimi? Jak długo mają oblubieńca w swem gronie, nie mogą pościć!
7.MARIAWICII rzekł im Jezus: Izali mogą synowie godów małżeńskich pościć, póki z nimi jest Oblubieniec? Jak długo mają z sobą Oblubieńca, nie mogą pościć.
8.GRZYM1936Jezus im odpowiedział: Czyż mogą goście weselni pościć, dopóki oblubieniec jest z nimi? Dopóki oblubieniec jest z nimi, nie mogą pościć.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni pościć, gdy oblubieniec jest z nimi? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni pościć, gdy oblubieniec jest z nimi? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego.
12.BRYTYJKAI rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć.
13.POZNAŃSKAA Jezus im powiedział: - Czyż goście weselni mogą pościć, gdy pan młody jest z nimi? Jak długo mają pana młodego wśród siebie, nie mogą pościć!
14.WARSZ.PRASKAA Jezus odpowiedział im: Czyż goście na uczcie godowej mogą pościć, gdy jeszcze jest z nimi pan młody? Nie mogą pościć, jak długo jest z nimi pan młody.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus im powiedział: Czyż mogą pościć synowie komnaty małżeńskiej gdy oblubieniec jest z nimi? Jak długi okres mają ze sobą oblubieńca, nie mogą pościć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, gdy jest z nimi pan młody? Dopóki mają pana młodego, o poście nie może być mowy.
17.TOR.PRZ.I Jezus powiedział im: „Czy mogą przyjaciele domu weselnego pościć, dopóki jest z nimi oblubieniec? Przez ten czas, dopóki mają między sobą oblubieńca, nie mogą pościć.”