« Mar 2:1 Ewangelia Marka 2:2 Mar 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wnet się zebrali mnodzy, aż się nielza było zmieścić ani u drzwi, i mówił do nich rzecz.
2.WUJEK.1923A wiele się ich zebrało, tak iż się zmieścić nie mogli ani u drzwi; i mówił do nich słowo.
3.RAKOW.NTA wnet zgromadziło się wiele ich; tak iż się już zmieścić nie mogli, ani przede drzwiami; i powiedał im słowo Boże.
4.GDAŃSKA.1881A wnet zeszło się ich tak wiele, że się zmieścić nie mogli ani przede drzwiami; i opowiadał im słowo Boże.
5.GDAŃSKA.2017I zaraz zeszło się tak wielu ludzi, że nie mogli się zmieścić nawet przed drzwiami. I głosił im słowo Boże.
6.SZCZEPAŃSKI<Zaraz> tedy zebrało się tylu, że miejsca <już> zabrakło, nawet przy bramie, a On im głosił naukę.
7.MARIAWICIi wielu się ich zebrało, tak że się zmieścić nie mogli ani u drzwi. I mówił do nich słowo.
8.GRZYM1936i usłyszano, że był w domu, i zeszło się ludzi wiele, tak że się nie mogli pomieścić nawet przy drzwiach: i mówił do nich naukę.
9.DĄBR.WUL.1973A posłyszano, że był w domu, i zeszło się wielu, tak że nawet u drzwi zmieścić się nie mogli, a on ich nauczał.
10.DĄBR.GR.1961(2:2b) I zgromadziło się wielu, tak że nawet u drzwi zmieścić się nie mogli, a on ich nauczał.
11.TYSIĄCL.WYD5Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
12.BRYTYJKAI zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo.
13.POZNAŃSKAI zebrało się tak wielu (ludzi), że już nie było miejsca nawet przed drzwiami. A On ich nauczał.
14.WARSZ.PRASKAI zebrało się wiele ludzi, tak że nawet przy drzwiach nie było już miejsca. A On ich nauczał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zostało zgromadzonych tak wielu, że nie mogli się zmieścić przy drzwiach, i mówił im słowo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im Słowo.
17.TOR.PRZ.I zaraz zeszło się tak wielu, że nie mogli się zmieścić nawet przed drzwiami. I zaczął im głosić Słowo.