« Mar 2:21 Ewangelia Marka 2:22 Mar 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I żaden nie leje wina nowego do sundaków wiotchych, a jeśli nie (tak, tedy) rozsadza wino nowe sundaki, i wylewa się wino, a sundaki giną, ale wino nowe do sundaków nowych ma być lano.
2.WUJEK.1923I żaden nie leje wina nowego w stare statki; bo inaczéj wino rozsadzi statki, i rozleje się wino, a statki się zepsują; ale wino nowe ma być wlewane w statki nowe.
3.RAKOW.NTI żaden nie leje wina nowego w stare naczynia; inaczej, rozdziera naczynia nowe wino, i wino się rozlewa, i naczynia giną; ale wino nowe w naczynia nowe wlewane być ma.
4.GDAŃSKA.1881I żaden nie leje wina młodego w stare statki; bo inaczej wino młode rozsadza statki, i wycieka wino, a statki się psują; ale wino nowe ma być wlewane w statki nowe.
5.GDAŃSKA.2017Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki i wino wycieka, a bukłaki się psują. Lecz nowe wino należy wlewać do nowych bukłaków.
6.SZCZEPAŃSKINikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; inaczej wino rozedrze bukłaki, a wino wyleje się i bukłaki {przepadną. Ale młode wino należy zlewać do nowych bukłaków}.
7.MARIAWICII nikt nie wlewa wina nowego w stare miechy, bo inaczej wino rozedrze miechy, i rozleje się wino, i miechy się zepsują. Ale wino nowe ma być wlewane w miechy nowe.
8.GRZYM1936I nikt nie leje świeżego wina do starych beczek; bo inaczej rozsadzi wino beczki, a wino się wyleje i beczki pójdą na nic; wino świeże lać trzeba w nowe beczki.
9.DĄBR.WUL.1973Nikt też młodego wina nie wlewa do starych naczyń skórzanych, bo wino rozsadzi naczynia i wino się wyleje, a naczynia zniszczeją; ale wino nowe do nowych naczyń wlewać trzeba.
10.DĄBR.GR.1961Nikt też młodego wina nie zlewa do starych naczyń skórzanych, bo wino rozsadza naczynia, i wino się wylewa i naczynia niszczeją. Wino nowe – do nowych naczyń.
11.TYSIĄCL.WYD5Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki [przepadną]. Raczej młode wino [należy wlewać] do nowych bukłaków.
12.BRYTYJKANikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki, i wino i bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków.
13.POZNAŃSKANikt też nie wlewa młodego wina do starych worków skórzanych, bo gdyby to uczynił, wino rozdarłoby worki: i wino przepada, i worki. Ale młode wino wlewa się do nowych worków.
14.WARSZ.PRASKANikt też nie wlewa nowego wina do starych bukłaków, bo rozsadzi ono bukłaki i zmarnuje się w ten sposób i wino, i bukłaki. Na nowe wino potrzebne są nowe bukłaki.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także nikt nie leje młodego wina w stare bukłaki; bo inaczej wino rozerwie bukłaki; zatem i wino, i bukłaki są niszczone. Ale młode wino powinno być wlewane w nowe bukłaki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, w przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki - samo wycieka i bukłaki stracone. Młode wino trzeba lać do nowych bukłaków.
17.TOR.PRZ.„I nikt nie leje młodego wina do starych bukłaków; a jeśli tak zrobi , to młode wino rozsadza bukłaki, i wino wycieka, a bukłaki psują się; ale młode wino wlewa się w nowe bukłaki.”