« Mar 2:24 Ewangelia Marka 2:25 Mar 2:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on im powiedział, zaście nigdy nieczli co uczynił Dawid, gdy potrzebował i gdy łaknął sam i ci którzy znim (byli?)
2.WUJEK.1923I rzekł im: Nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy potrzebował, a łaknął sam i co z nim byli?
3.RAKOW.NTA on im mówi: Zaście nigdy nie czytali, co uczynił Dawid, gdy potrzebę miał, i łaknął sam i ci, którzy z nim byli?
4.GDAŃSKA.1881A on im rzekł: Nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy niedostatek cierpiał, a łaknął, sam i ci, którzy z nim byli?
5.GDAŃSKA.2017A on im odpowiedział: Nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli?
6.SZCZEPAŃSKI{On} zaś rzecze im: Czyście nigdy nie czytali, co uczynił Dawid, będąc w potrzebie, gdy sam wraz z towarzyszami głód cierpiał?
7.MARIAWICII rzekł im: Nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy potrzebował i łaknął on sam i ci co z nim byli?
8.GRZYM1936A on im rzekł: Nigdyście nie czytali, co zrobił Dawid, gdy się znalazł w potrzebie i był głodny sam oraz ci, co z nim byli?
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Czyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był w potrzebie i łaknął sam i ci, co z nim byli?
10.DĄBR.GR.1961I mówi im: Czyście nigdy nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był w potrzebie, sam łaknął i ci, co z nim byli?
11.TYSIĄCL.WYD5On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i poczuł głód, on i jego towarzysze?
12.BRYTYJKAA On im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli?
13.POZNAŃSKAA On powiada: - Nie czytaliście nigdy o tym, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie? On sam i ci, co z nim byli?
14.WARSZ.PRASKAA On ich zapytał: Czy nigdy nie czytaliście o tym, co uczynił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie, i był głodny, on sam i jego towarzysze?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on im mówi: Nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy miał potrzebę i łaknął; on oraz ci, którzy z nim byli?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdpowiedział im: Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był w potrzebie, a głód dokuczył jemu i jego towarzyszom?
17.TOR.PRZ.2023A On powiedział im: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie; i był głodny on i ci, którzy byli z nim?