« Mar 2:25 Ewangelia Marka 2:26 Mar 2:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako wszedszy do domu Bożego za Abiathara arcyoffiarnika, i jadł chleby pokładne, których niegodziło się jeść, jedno offiarnikom, a dawał i tym co znim byli.
2.WUJEK.1923Jako wszedł do domu Bożego za Abjathara, najwyższego kapłana, i jadł chleb pokładny, którego się nie godziło jeść jedno kapłanom, i dał tym, którzy z nim byli?
3.RAKOW.NTJako wszedł do domu Bożego za Abiathara Przedniejszego Ofiarownika, i chleby jadł pokładzienia, których się nie godzi jeść, jedno Ofiarownikom, a dawał i onym którzy z nim byli?
4.GDAŃSKA.1881Jako wszedł do domu Bożego za Abijatara, kapłana najwyższego, i jadł chleby pokładne, (których się nie godziło jeść, tylko kapłanom), a dał i tym, którzy z nim byli.
5.GDAŃSKA.2017Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść nikomu oprócz kapłanów, i dał również tym, którzy z nim byli?
6.SZCZEPAŃSKIJak to - według rozdziału: »O arcykapłanie Abiatarze« - wszedł do domu Bożego, i posilił się chlebami ofiarnymi, których nie wolno pożywać, jeno kapłanom, a <nawet> dał je swym towarzyszom!
7.MARIAWICIJako wszedł do domu Bożego za Abiathara, najwyższego kapłana, i jadł chleb pokładny, którego się nie godziło jeść, jedno kapłanom, i dał tym, którzy z nim byli?
8.GRZYM1936Jak to wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom spożywać wolno i dał też tym, co z nim byli.
9.DĄBR.WUL.1973Jako wszedł do domu Bożego, za Abiatara, najwyższego kapłana, i spożył chleby pokładne, których się nie godziło spożywać, jeno samym kapłanom, i dał tym, którzy z nim byli?
10.DĄBR.GR.1961Jako wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, spożył chleby pokładne, których się nie godzi spożywać, jeno samym kapłanom, i dał również tym, którzy z nim byli?
11.TYSIĄCL.WYD5Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom.
12.BRYTYJKAJak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli?
13.POZNAŃSKAJak za czasów najwyższego kapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i zjadł chleby poświęcone, których nie wolno jeść nikomu oprócz kapłanów, i dał też tym, którzy z nim byli?
14.WARSZ.PRASKAJak wszedł do świątyni Pańskiej, wtedy gdy najwyższym kapłanem był Abiatar, jak spożywał chleby pokładne, co jest dozwolone tylko kapłanom, i jak dawał nawet swoim towarzyszom?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak wszedł do Domu Boga za arcykapłana Abiatara i zjadł chleby pokładne, których nie wolno jeść, chyba że kapłanom, oraz dał też tym, co z nim byli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJak za arcykapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł chleb obecności, który wolno jeść tylko kapłanom? I jak rozdzielił go także między towarzyszy?
17.TOR.PRZ.„Jak wszedł do domu Bożego za arcykapłana Abiatara i jadł chleby ofiarne, których nie wolno jeść nikomu , oprócz kapłanów, i dał je tym, którzy byli z nim.”