« Mar 2:2 Ewangelia Marka 2:3 Mar 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszli do niego niosący paraliżowatego, niesionego od czterzech.
2.WUJEK.1923I przyszli do niego, niosąc powietrzem ruszonego, którego nieśli czteréj.
3.RAKOW.NTI przychodzą do niego Paraliżem zarażonego niosąc, niesionego od czterech.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przyszli do niego niosący powietrzem ruszonego, którego czterej nieśli.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy przyszli do niego, niosąc sparaliżowanego, a niosło go czterech ludzi.
6.SZCZEPAŃSKIWtem nadchodzą i niosą ku Niemu porażonego, którego czterech dźwigało.
7.MARIAWICII przyszli do Niego niosąc paraliżem rażonego, którego nieśli czterej.
8.GRZYM1936Wtem zjawili się ludzie, którzy nieśli do niego paralityka w czwórkę.
9.DĄBR.WUL.1973I przyszli do niego niosąc paralityka, którego dźwigało czterech.
10.DĄBR.GR.1961I przychodzą do niego, niosąc paralityka, którego dźwigało czterech.
11.TYSIĄCL.WYD5I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech.
12.BRYTYJKAI przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech.
13.POZNAŃSKAI przychodzą do Niego, niosąc sparaliżowanego. Dźwigało go czterech.
14.WARSZ.PRASKAI oto przybyli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech [ludzi].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przychodzą do niego także ludzie, którzy nieśli paralityka, a dźwigało go czterech.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI oto przyszli do Niego ze sparaliżowanym. Nieśli go czterej mężczyźni.
17.TOR.PRZ.I przyszli do Niego, niosąc sparaliżowanego, a niosło go czterech ludzi .