« Mar 2:4 Ewangelia Marka 2:5 Mar 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Widząc lepak Jezus wiarę ich, rzekł paraliżowatemu: Synu odpuszczone są tobie grzechy twoje.
2.WUJEK.1923A Jezus obaczywszy wiarę ich, rzekł powietrzem ruszonemu: Synu! odpuszczają się tobie grzechy twoje.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy Jezus wiarę ich, mówi Paraliżem zarażonemu: Synu odpuszczone są tobie grzechy twoje.
4.GDAŃSKA.1881A widząc Jezus wiarę ich, rzekł powietrzem ruszonemu: Synu! odpuszczone są tobie grzechy twoje.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, twoje grzechy są ci przebaczone.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus, widząc ich wiarę, mówi do porażonego: Synu, odpuszczają ci się grzechy (twoje).
7.MARIAWICIA Jezus obaczywszy wiarę ich, rzekł paraliżem rażonemu: Synu, odpuszczają ci się grzechy twoje.
8.GRZYM1936Jezus, widząc ich wiarę, ozwał się do paralityka. Synu, odpuszczają ci się grzechy twoje.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy ujrzał Jezus wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczają ci się grzechy twoje.
10.DĄBR.GR.1961A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, mówi paralitykowi: Synu, odpuszczają ci się grzechy twoje.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy.
12.BRYTYJKAA Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje.
13.POZNAŃSKAA Jezus, widząc ich wiarę, mówi sparaliżowanemu: - Synu, twoje grzechy są odpuszczone!
14.WARSZ.PRASKAWidząc ich wiarę, powiedział Jezus do paralityka: Synu, twoje grzechy są ci odpuszczone.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Jezus zobaczył ich wiarę, mówi paralitykowi: Synu, odpuszczone ci są twoje grzechy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, przebaczone są ci grzechy.
17.TOR.PRZ.A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział sparaliżowanemu: „Dziecko, odpuszczone są ci twoje grzechy.”