« Mar 2:6 Ewangelia Marka 2:7 Mar 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czemu ten tak mówi bluźnierstwo? kto grzechy odpuścić może tylko jeden Bóg?
2.WUJEK.1923Czemu ten tak mówi? bluźni. Któż grzechy odpuścić może, jedno sam Bóg?
3.RAKOW.NTCzemu ten tak mówi bluźnierstwa? któż może odpuścić grzechy, jedno jeden Bóg?
4.GDAŃSKA.1881Czemuż ten takie mówi bluźnierstwa? któż może grzechy odpuszczać, tylko sam Bóg?
5.GDAŃSKA.2017Czemu on mówi takie bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga?
6.SZCZEPAŃSKIJak On może tak mówić? Bluźni! Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?
7.MARIAWICICzemu ten tak mówi? Bluźni. Któż grzechy odpuścić może, jeśli nie sam Bóg?
8.GRZYM1936Jakże może tak mówić? To bluźnierstwo! Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam?
9.DĄBR.WUL.1973Cóż on powiada? Bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?
10.DĄBR.GR.1961Cóż on powiada? Bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?
11.TYSIĄCL.WYD5Czemu On tak mówi? [On] bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?
12.BRYTYJKACzemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?
13.POZNAŃSKADlaczego On tak mówi? Bluźni! Któż oprócz Boga może odpuszczać grzechy?
14.WARSZ.PRASKAJakim prawem On to mówi? Przecież to bluźnierstwo! Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego tylko Boga?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu ten mówi takie bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlaczego On tak mówi? To obraża Boga. Bo kto poza Nim samym może przebaczać grzechy?
17.TOR.PRZ.Dlaczego On mówi takie bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy jeśli nie jeden – Bóg?