« Mar 2:8 Ewangelia Marka 2:9 Mar 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cóż łacniej rzecz paraliżowatemu, odpuszczone są tobie grzechy. Albo rzec, wstań a weźmi łóżko twe i chodź?
2.WUJEK.1923Cóż łatwiéj jest, rzec powietrzem ruszonemu: Odpuszczają się tobie grzechy, czyli rzec? Wstań, weźmij łóżko twoje i chódź?
3.RAKOW.NTCóż jest łatwiejszego, rzec Paraliżem zarażonemu: Odpuszczone są tobie grzechy, abo rzec: Wstań, a weźmi twoje łóżko, i chodź?
4.GDAŃSKA.1881Cóż łatwiejszego jest, rzec powietrzem ruszonemu: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań i weźmij łoże twoje, a chodź?
5.GDAŃSKA.2017Cóż jest łatwiej – powiedzieć sparaliżowanemu: Przebaczone są ci grzechy, czy powiedzieć: Wstań, weź swoje posłanie i chodź?
6.SZCZEPAŃSKICóż jest łatwiej? powiedzieć do porażonego: »Odpuszczają ci się grzechy« - czy też powiedzieć: »Wstań, zabierz swe łoże i odejdź?«
7.MARIAWICICóż łatwiej jest rzec paraliżem rażonemu: Odpuszczają ci się grzechy twoje, – czy też rzec: Wstań, weźmij łóżko twoje i chodź?
8.GRZYM1936Cóż łatwiej rzec paralitykowi: Odpuszczają ci się grzechy, czy też: Wstań, weź łoże swoje i chodź?
9.DĄBR.WUL.1973Czy łatwiej jest powiedzieć paralitykowi: Odpuszczają się tobie grzechy, czy też: Wstań, weźmij łoże twe i idź.
10.DĄBR.GR.1961Czy łatwiej jest powiedzieć paralitykowi: Odpuszczają się grzechy twoje, czy też: Wstań, zabierz łoże twe i idź.
11.TYSIĄCL.WYD5Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź?
12.BRYTYJKACóż jest łatwiej, rzec paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże swoje i chodź?
13.POZNAŃSKACo jest łatwiej: czy powiedzieć sparaliżowanemu: Twoje grzechy są odpuszczone, czy też: Wstań, weź twoje nosze i chodź?
14.WARSZ.PRASKACóż jest łatwiej zrobić: Powiedzieć paralitykowi: Twoje grzechy są ci odpuszczone, czy też rozkazać, aby wstał, zabrał swoje łoże i poszedł?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co jest łatwiejsze, powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone ci są grzechy, czy powiedzieć: Wstań, weź twoje łoże i chodź?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: Przebaczam ci grzechy? Czy polecić mu: Wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić?
17.TOR.PRZ.„Co jest łatwiejsze, powiedzieć sparaliżowanemu: Odpuszczone są ci grzechy, czy powiedzieć: Wstań, weź swoje posłanie i chodź?”