« Mar 3:10 Ewangelia Marka 3:11 Mar 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy go duchowie nieczyści ujrzeli, padali przed nim, i wołali mówiąc: Tyś jest Syn Boży.
2.WUJEK.1923A duchowie nieczyści, gdy go zajrzeli, upadali przed nim i wołali, mówiąc: Tyś jest Syn Boży.
3.RAKOW.NTA duchowie nieczyści gdy go upatrzyli, upadali przed nim, i krzyczeli, mówiąc: Żeś ty jest on Syn Boży!
4.GDAŃSKA.1881A duchowie nieczyści, gdy go ujrzeli, upadali przed nim i wołali, mówiąc: Ty jesteś Syn Boży!
5.GDAŃSKA.2017A duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś Synem Bożym!
6.SZCZEPAŃSKIDuchy też nieczyste, skoro Go spostrzegały, padały przed Nim i wołając mówiły: Tyś jest Syn Boży!
7.MARIAWICIA duchy nieczyste gdy Go ujrzały, padały przed Nim i wołały mówiące: Tyś jest Syn Boży.
8.GRZYM1936A duchy nieczyste na jego widok, cześć mu oddawały, głośno wyznając:
9.DĄBR.WUL.1973A duchy nieczyste, gdy go widziały, padały przed nim i wołały mówiąc:
10.DĄBR.GR.1961A duchy nieczyste, gdy go widziały, padały przed nim i wołały mówiąc:
11.TYSIĄCL.WYD5Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży.
12.BRYTYJKAA duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży.
13.POZNAŃSKAI duchy nieczyste padały mu do nóg, kiedy Go widziały. I wołały: - Ty jesteś Syn Boży.
14.WARSZ.PRASKACo więcej, nawet duchy nieczyste na Jego widok padały wołając: Tyś jest Synem Bożym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy go widziały nieczyste duchy, przypadały do niego i krzyczały, mówiąc: Ty jesteś Synem Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA duchy nieczyste, ilekroć Go widziały, padały przed Nim z okrzykiem: Ty jesteś Synem Bożym!
17.TOR.PRZ.I duchy nieczyste, gdy Go ujrzały, padały przed Nim i wołały, mówiąc: Ty jesteś Synem Bożym!