« Mar 3:21 Ewangelia Marka 3:22 Mar 3:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A księża którzy zstąpili z Jerozolim, mówili iż Beelzebuba ma, a iż przez przedniejszego (z)czartów wygania czarty.
2.WUJEK.1923A Doktorowie, którzy byli przyszli z Jeruzalem, mówili, iż ma Beelzebuba, a iż mocą książęcia czartowskiego czarty wygania.
3.RAKOW.NTA uczeni w Piśmie, którzy z Jerozolimów byli zstąpili, mówili: Iż Beelzewula ma, a iż w Książęciu czartów wyrzuca czarty.
4.GDAŃSKA.1881A nauczeni w Piśmie, którzy byli przyszli z Jeruzalemu, mówili: Iż ma Beelzebuba, a iż przez książęcia dyjabelskiego wygania dyjabły.
5.GDAŃSKA.2017A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę demonów wypędza demony.
6.SZCZEPAŃSKIA uczeni, którzy przybyli z Jerozolimy, twierdzili: On ma Beelzebuba, i mocą księcia czartowskiego wypędza szatanów.
7.MARIAWICIA nauczyciele Zakonni, którzy byli przyszli z Jeruzalem, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia czartowskiego czartów wygania.
8.GRZYM1936A uczeni, którzy przybyli z Jerozolimy, wyrażali się: że ma Belzebuba i przez księcia szatanów złe duchy wypędza.
9.DĄBR.WUL.1973A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jeruzalem, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia czartowskiego wyrzuca czarty.
10.DĄBR.GR.1961A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jeruzalem, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia czartowskiego wyrzuca czarty.
11.TYSIĄCL.WYD5A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy.
12.BRYTYJKAA uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony.
13.POZNAŃSKAA nauczyciele Pisma, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: - Beelzebula ma i wypędza czarty mocą czartowskiego władcy.
14.WARSZ.PRASKATymczasem uczeni w Piśmie, ci, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i wyrzuca złe duchy przez przywódcę złych duchów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś uczeni w Piśmie, którzy zeszli z Jerozolimy mówili, że ma Beelzebuba i że przez przywódcę demonów wyrzuca demony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZnawcy Prawa natomiast, którzy przybyli z Jerozolimy, utrzymywali, że ma w sobie Beelzebula i że wypędza demony za sprawą tego ich władcy.
17.TOR.PRZ.2023A uczeni w Piśmie, którzy byli z Jerozolimy, przyszli i mówili, że ma Belzebuba, i że przez władcę demonów wyrzuca demony.