« Mar 3:22 Ewangelia Marka 3:23 Mar 3:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zezwawszy je mówił im w przypowieści: Jako może Szatan szatana wygnać?
2.WUJEK.1923I wezwawszy ich, mówił do nich w przypowieściach: Jakóż może szatan szatana wyganiać?
3.RAKOW.NTA przyzwawszy ich, w przypowieściach im mówił: Jakoż może szatan szatana wyrzucać?
4.GDAŃSKA.1881I wezwawszy ich, mówił do nich w podobieństwach: Jakoż może szatan szatana wyganiać?
5.GDAŃSKA.2017I przywoławszy ich do siebie, mówił do nich w przypowieściach: Jakże szatan może wypędzać szatana?
6.SZCZEPAŃSKIPrzywoławszy ich tedy, odpowiedział im w przypowieściach: Jakże może szatan wypędzać szatana?
7.GRZYM1936A zwoławszy ich tak im mówił w przypowieściach: Jak może szatan wypędzać szatana?
8.DĄBR.WUL.1973I wezwawszy ich, mówił im w przypowieściach: Jakże może szatan wyrzucać szatana?
9.DĄBR.GR.1961I wezwawszy ich, mówił im w przypowieściach: Jakże to szatan może wyrzucać szatana?
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana?
11.BRYTYJKAI przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach: Jak może szatan szatana wypędzać?
12.POZNAŃSKAA On przywołał ich i mówił do nich w przypowieściach: - Jak może szatan wypędzać szatana?
13.WARSZ.PRASKAPrzywoławszy ich tedy do siebie, mówił do nich w przypowieściach: Jakżeż szatan może wyrzucać szatana?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przywołał ich i mówił im w podobieństwach: Jak może szatan wyrzucać szatana?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW związku z tymi zarzutami Jezus zwołał ich do siebie i zaczął im wyjaśniać, odwołując się do przykładów: Jak może szatan wypędzać szatana?
16.TOR.NOWE.PRZ.I przywołał ich do siebie, i mówił do nich w podobieństwach: Jak może szatan szatana wyrzucać?