« Mar 3:2 Ewangelia Marka 3:3 Mar 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł człowiekowi mającemu rękę uschłą, wstań w pośrzodek.
2.WUJEK.1923I rzekł człowiekowi mającemu rękę uschłą: Powstań w pośrodek.
3.RAKOW.NTI mówi człowiekowi uschłą rękę mającemu: Wstań w pojśrzodek.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł onemu człowiekowi, który miał rękę uschłą: Wystąp w pośrodek.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedział do człowieka, który miał uschłą rękę: Wyjdź na środek!
6.SZCZEPAŃSKIA On mówi do człowieka z uschłą ręką: Stań w pośrodku!
7.MARIAWICII rzekł człowiekowi mającemu uschłą rękę: Powstań w pośrodek.
8.GRZYM1936I rzekł do człowieka z uschłą ręką: Wyjdź na środek.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł człowiekowi mającemu uschłą rękę: Stań pośrodku.
10.DĄBR.GR.1961I rzecze człowiekowi mającemu uschłą rękę: Stań pośrodku.
11.TYSIĄCL.WYD5On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: Podnieś się na środek!
12.BRYTYJKAWtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Wyjdź na środek.
13.POZNAŃSKAI mówi człowiekowi, który miał uschniętą rękę: - Wyjdź na środek.
14.WARSZ.PRASKAI powiedział do człowieka z uschłą ręką. Stań tu wobec wszystkich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I mówi owemu człowiekowi, który miał uschłą rękę: Wyjdź na środek.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW pewnej chwili Jezus zwrócił się do człowieka z bezwładną ręką: Wstań i wyjdź na środek.
17.TOR.PRZ.I mówi do człowieka, który ma uschłą rękę: „Stań pośrodku!”