« Mar 3:30 Ewangelia Marka 3:31 Mar 3:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszli bracia i matka jego, a na dworze stojąc, posłali k niemu zowąc go.
2.WUJEK.1923I przyszli matka jego i bracia, a stojąc przed domem, posłali do niego, wołając go.
3.RAKOW.NTPrzychodzą tedy bracia i matka jego; a na dworze stojąc, posłali do niego wołając go.
4.GDAŃSKA.1881Przyszli tedy bracia i matka jego, a stojąc przed domem, posłali do niego, i kazali go zawołać.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy przyszli jego bracia i matka, a stojąc przed domem, posłali po niego, wzywając go.
6.SZCZEPAŃSKINadeszli też Matka Jego i bracia <Jego>, a stojąc przed domem, posłali po Niego, żeby wyszedł.
7.MARIAWICII przyszli matka Jego i bracia. I stojąc przed domem posłali do Niego, wołając Go.
8.GRZYM1936Przyszli do niego matka i bracia jego a stojąc na dworze kazali go zawołać.
9.DĄBR.WUL.1973I przyszła matka jego i bracia, a stojąc przed domem posłali do niego, wzywając go.
10.DĄBR.GR.1961I przybyła tam matka jego i bracia, a stojąc przed domem, posłali do niego, wzywając go.
11.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
12.BRYTYJKAWtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać.
13.POZNAŃSKAPrzychodzi Jego matka i bracia. A stojąc na dworze posłali po Niego, wzywając Go do siebie.
14.WARSZ.PRASKAPrzybyła też matka Jego i bracia i stanąwszy na zewnątrz posłali do Niego, aby Go przywołać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem przyszli bracia i jego matka, oraz stojąc na zewnątrz posłali do niego i go wołali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem przyszła Jego matka oraz Jego bracia. Zatrzymali się na zewnątrz i posłali do Niego wiadomość, aby Go przywołać.
17.TOR.PRZ.A Jego bracia i Jego matka przyszli, i gdy stali na zewnątrz, posłali do Niego, wołając Go.