« Mar 3:32 Ewangelia Marka 3:33 Mar 3:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I odpowiedział im mówiąc: Kto jest matka moja i bracia moi?
2.WUJEK.1923I odpowiadając im, rzekł: Któż jest matka moja i bracia moi?
3.RAKOW.NTI odpowiedział im, mówiąc: Któż jest matka moja, abo bracia moi?
4.GDAŃSKA.1881Ale im on odpowiedział, mówiąc: Któż jest matka moja, i bracia moi?
5.GDAŃSKA.2017Lecz on im odpowiedział: Któż jest moją matką i moimi braćmi?
6.SZCZEPAŃSKIA On odezwał się i rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi moimi?
7.MARIAWICIA odpowiadając im, rzekł: Któż jest matką Moją i braćmi Moimi?
8.GRZYM1936A on w odpowiedzi tak im rzecze: Któż jest matka moja i bracia moi?
9.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając im rzekł: Któż jest matką moją i braćmi moimi?
10.DĄBR.GR.1961A on, odpowiadając im, mówi: Któż jest matką moją i braćmi moimi?
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział im: Któż jest moją matką i [którzy] są moimi braćmi?
12.BRYTYJKAI odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi?
13.POZNAŃSKAOdpowiedzał im: - Któż jest moją matką czy moim bratem?
14.WARSZ.PRASKAWtedy Jezus odpowiedział: Któż to jest moja matka i kto to są moi bracia?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale im odpowiedział, mówiąc: Któż jest moją matką i mymi braćmi?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy im odpowiedział: Kto jest moją matką i moimi braćmi?
17.TOR.PRZ.2023I odpowiedział im, mówiąc: „Kto jest moją matką, albo moimi braćmi?”