« Mar 3:5 Ewangelia Marka 3:6 Mar 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wyszedszy Faryzeuszowie, wnet się zeszli w radę z Herodyany przeciw niemu, aby ji stracili.
2.WUJEK.1923A wyszedłszy Pharyzeuszowie, czynili natychmiast radę z Herodyany przeciwko jemu, jakoby go stracili.
3.RAKOW.NTA wyszedszy Faryzeuszowie, wnet z Herodyany spólną radę uczynili przeciwko jemu, jakoby go stracili.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wyszedłszy Faryzeuszowie, uczynili wnet radę z Herodyjany przeciwko niemu, jakoby go stracili.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz odbyli naradę z herodianami przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić.
6.SZCZEPAŃSKIFaryzeusze zaś, wyszedłszy natychmiast, zebrali się z herodyanami na naradę przeciw Niemu, jakby Go zgubić.
7.MARIAWICIA Faryzeusze wyszedłszy czynili natychmiast radę z Herodyanami przeciwko Niemu, jakoby Go stracili.
8.GRZYM1936A faryzeusze po wyjściu, zebrali się wraz ze stronnikami Heroda na naradę przeciw niemu, jakby go zgubić.
9.DĄBR.WUL.1973Faryzeusze zaś wyszedłszy uczynili wnet naradę z herodianami, jak by go zgubić.
10.DĄBR.GR.1961Faryzeusze zaś wyszedłszy, poczęli się naradzać z Herodianami, jakby go zgubić.
11.TYSIĄCL.WYD5A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
12.BRYTYJKAA faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z herodianami, jak by go zgładzić.
13.POZNAŃSKAA faryzeusze wyszli i zaraz naradzali się z herodianami, jak by Go zgładzić.
14.WARSZ.PRASKAWtedy faryzeusze, wyszedłszy wspólnie z herodianami, udali się na naradę, jak by Go zgładzić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A faryzeusze wyszli i zaraz zawiązali przeciwko niemu spisek z Herodianami, aby go zgładzić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITFaryzeusze natomiast, gdy tylko wyszli z synagogi, zaczęli wraz ze zwolennikami Heroda knuć spisek przeciw Niemu. Zastanawiali się, jak by Go tu zgładzić.
17.TOR.PRZ.A gdy faryzeusze wyszli, zaraz zwołali naradę z herodianami przeciwko Niemu, jak Go zgładzić.