« Mar 3:8 Ewangelia Marka 3:9 Mar 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówił uczniom swym, aby miał łódkę po gotowiu, dla tłumu żeby go nie cisnęli.
2.WUJEK.1923I rzekł uczniom swym, aby miał łódkę ku potrzebie dla rzesze, aby go nie cisnęły.
3.RAKOW.NTI rzekł uczniom swym, żeby łódka go czekała, dla tłumu, aby go nie cisnęli.
4.GDAŃSKA.1881I rozkazał uczniom swoim, aby łódkę mieli zawsze w pogotowiu, dla ludu, aby go nie cisnęli.
5.GDAŃSKA.2017I nakazał swoim uczniom, aby zawsze mieli przygotowaną łódkę, ze względu na tłum, aby nie napierał na niego.
6.SZCZEPAŃSKIPolecił przeto uczniom swym, by łódź ściągnęli dla Niego, ze względu na tłumy, by Go nie cisnęły.
7.MARIAWICII rzekł uczniom Swym, aby miał łódkę ku potrzebie z powodu rzeszy, żeby Go nie cisnęli.
8.GRZYM1936Żeby zaś uniknąć ścisku ze strony tłumu, kazał uczniom trzymać łódź na pogotowiu.
9.DĄBR.WUL.1973I powiedział Jezus do uczniów swoich, ażeby mu przygotowali łódź, iżby nań tłum nie napierał.
10.DĄBR.GR.1961I polecił uczniom swoim, ażeby mu przygotowali łódź, dla uniknięcia naporu tłumu.
11.TYSIĄCL.WYD5Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano.
12.BRYTYJKAI powiedział uczniom swoim, aby mieli przygotowaną dla niego łódkę, ze względu na lud, który na niego napierał.
13.POZNAŃSKAI powiedział swoim uczniom, aby mieli dla Niego w pogotowiu łódź ze względu na tłum, aby nie napierano na Niego.
14.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział uczniom, żeby była dlań wolna jedna łódka, ze względu na tłum, iżby nie napierał zbyt mocno.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedział swoim uczniom by stale, z powodu tłumu, była w pogotowiu dla niego łódka, aby go nie cisnęli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn natomiast polecił swoim uczniom, by trzymali w pogotowiu łódkę, na wypadek, gdyby nie dało się powstrzymać tłumu.
17.TOR.PRZ.I powiedział swoim uczniom, aby mieli w pogotowiu łódkę dla Niego z powodu tłumu, aby Go nie stratował.