« Mar 3:35 Ewangelia Marka 4:1 Mar 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Zasię począł uczyć przy morzu, i zebrał się do niego tłum wielki, aż wstąpiwszy do łodzi, siedział na morzu, a wszytek tłum u morza na ziemi był.
2.WUJEK.1923I począł zasię uczyć przy morzu; zebrała się do niego rzesza wielka, tak iż wszedłszy do łodzi, siedział na morzu, a wszystka rzesza była przy morzu na ziemi.
3.RAKOW.NTI zasię począł uczyć nad morzem; i zgromadził się do niego tłum mnogi, tak iż on wstąpiwszy w łódź, siedział na morzu; a wszytek tłum przy morzu na ziemi był.
4.GDAŃSKA.1881I począł zasię uczyć przy morzu; i zgromadził się do niego lud wielki, tak iż wstąpiwszy w łódź, siedział na morzu, a wszystek lud był przy morzu na ziemi.
5.GDAŃSKA.2017I znowu zaczął nauczać nad morzem. Zgromadził się wokół niego wielki tłum, tak że wszedłszy do łodzi, siedział w niej na morzu, a wszyscy ludzie byli na brzegu.
6.SZCZEPAŃSKII znów zaczął nauczać nad morzem. I zebrała się wokoło Niego <bardzo> wielka rzesza, tak iż wejść musiał do łodzi na morzu i usiąść, a lud wszystek był na lądzie, nad morzem.
7.MARIAWICII znowu począł uczyć przy morzu. I zebrała się do Niego rzesza wielka, tak że wszedłszy do łodzi, siedział na morzu, a wszystka rzesza była przy morzu, na ziemi.
8.GRZYM1936I znowu zaczął nauczać nad morzem. I zebrała się przy nim rzesza wielka, tak że wstąpiwszy do łodzi, zatrzymał się na morzu; a cała rzesza stała nad morzem na lądzie.
9.DĄBR.WUL.1973I znowu począł nauczać nad morzem. I zebrała się wokół niego rzesza wielka, tak że wszedłszy do łodzi siedział na morzu, a wszystka rzesza stała przy morzu, na lądzie.
10.DĄBR.GR.1961I znowu począł nauczać nad morzem. I oto gromadzi się wokół niego rzesza wielka, tak że wszedłszy do łodzi siedział na morzu, a wszyscy zebrani wzdłuż brzegu stali na lądzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora.
12.BRYTYJKAI znowu począł nauczać nad morzem. I zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie, nad brzegiem morza.
13.POZNAŃSKAI znowu zaczął nauczać nad morzem, i zgromadził się przy Nim tak wielki tłum, że wszedł do łodzi i usiadł w niej na morzu, a cały tłum stał na brzegu.
14.WARSZ.PRASKAI znów począł nauczać nad jeziorem. Zebrało się wokół Niego tak bardzo wiele ludzi, że aż wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a rzesze stały na brzegu jeziora.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu zaczął uczyć przy morzu. A zgromadził się koło niego bardzo wielki tłum, tak, że wszedł do łodzi oraz przebywał na morzu, a cały tłum był przy morzu, na ziemi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus ponownie zaczął nauczać nad jeziorem. Skupił się wokół Niego tak nieprzebrany tłum, że musiał wsiąść do łodzi i odpłynąć nieco od brzegu. Wszyscy zgromadzeni stali natomiast na lądzie.
17.TOR.PRZ.2023I ponownie zaczął nauczać nad morzem; a zgromadził się wokół Niego tak wielki tłum, że wstąpił do łodzi i siedział w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad morzem.