« Mar 4:10 Ewangelia Marka 4:11 Mar 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówił im, wam dano znać tajemnice królestwa Bożego, onym lepak co na stronie, wpodobieństwach wszytko bywa.
2.WUJEK.1923I mówił im: Wam dano jest poznać tajemnicę królestwa Bożego; ale tym, którzy na stronie są, wszystko bywa w przypowieściach.
3.RAKOW.NTI mówił im: Wam dano jest poznać tajemnicę onego Królestwa Bożego; A onym, którzy na stronie są, wszytkie się rzeczy stawają w przypowieściach.
4.GDAŃSKA.1881A on im odpowiedział: Wam dano wiedzieć tajemnicę królestwa Bożego; ale tym, którzy są obcymi, wszystko się podawa w podobieństwach;
5.GDAŃSKA.2017A on im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnicę królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach;
6.SZCZEPAŃSKIA On im odpowiedział: Wam dano {poznać} tajemnicę królestwa Bożego; dla tych jednak, którzy są po za wami, w przypowieściach wszystko się dzieje,
7.GRZYM1936a on im odpowiedział: Wam dane jest zrozumieć tajemnice królestwa niebieskiego; a tym, co są zewnątrz, wszystko się dzieje w przypowieściach,
8.DĄBR.WUL.1973I powiedział im: Wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko się dzieje w przypowieściach,
9.DĄBR.GR.1961I powiedział im: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko się dzieje w przypowieściach,
10.TYSIĄCL.WYD5On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach,
11.BRYTYJKAI odpowiedział im: Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego; tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach,
12.POZNAŃSKAI mówił im: - Wam powierza się tajemnicę królestwa, innym zaś, ktrórzy nie są z wami, podaje się wszystko w przypowieściach:
13.WARSZ.PRASKAA On powiedział do nich: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, lecz dla tych, którzy są spoza waszego grona, wszystko dokonuje się w przypowieściach,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem im odpowiedział: Wam dana jest tajemnica Królestwa Boga; ale tamtym, na zewnątrz, wszystko pojawia się w podobieństwach;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI powiedział im: Wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego; tamtym natomiast, ludziom spoza waszego kręgu, na wszystko podaje się przykład,
16.TOR.NOWE.PRZ.A On odpowiedział im: Wam jest dane poznać tajemnicę Królestwa Bożego; a tamtym, którzy są na zewnątrz, wszystko przekazuje się w podobieństwach;