« Mar 4:1 Ewangelia Marka 4:2 Mar 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I uczył je w podobieństwach wiele, i mówił im w nauce swej.
2.WUJEK.1923I nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w nauce swojéj:
3.RAKOW.NTI nauczał ich w przypowieściach wiele rzeczy, i mówił im w nauce swej:
4.GDAŃSKA.1881I nauczał ich wiele rzeczy w podobieństwach, a mówił do nich w nauce swojej: Słuchajcie!
5.GDAŃSKA.2017A on nauczał ich wielu rzeczy w przypowieściach i mówił do nich w swojej nauce:
6.SZCZEPAŃSKII pouczał ich o wielu rzeczach w przypowieściach, i mówił im w nauce swojej:
7.MARIAWICII nauczał ich wiele przez przypowieści i mówił im w nauce Swojej: Słuchajcie:
8.GRZYM1936I uczył ich wiele przez przypowieść, i mówił w nauce swojej:
9.DĄBR.WUL.1973I nauczał ich wiele w przypowieściach, i mówił im w nauce swojej:
10.DĄBR.GR.1961I nauczał ich wiele w przypowieściach, i mówił im w nauce swojej:
11.TYSIĄCL.WYD5Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
12.BRYTYJKAI nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim:
13.POZNAŃSKAI nauczał ich wiele w przypowieściach. Dawał im taką naukę: -
14.WARSZ.PRASKAI nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił nauczając:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nauczał ich w wielu podobieństwach, oraz mówił im w swojej nauce: Słuchajcie!
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy korzystając z przykładów, uczył ich o wielu rzeczach. Kierował do nich takie słowa:
17.TOR.PRZ.I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach, i w swej nauce mówił do nich: