« Mar 4:36 Ewangelia Marka 4:37 Mar 4:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I powstał wicher wielki, a nawałności obijały się o łódź, tak iż już była pełna.
2.WUJEK.1923I stała się nawałność wielka wiatru, i wały lały w łódkę, tak iż się łódź napełniała.
3.RAKOW.NTI stawa się nawałność wiatru wielka; i wały wrzucała do łodzi, tak że się ona już napełniała.
4.GDAŃSKA.1881Tedy powstała wielka nawałność wiatru, a wały biły na łódź, tak że się już napełniała.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy zerwał się gwałtowny wicher i fale uderzały w łódź, tak że już się napełniała.
6.SZCZEPAŃSKIWtem zerwała się wielka nawałnica, i pędziła fale na łódź, tak iż się ta <już> zalewała.
7.GRZYM1936Naraz straszna nawałnica wiatru podniosła się na morzu, i fala pędziła na łódź,
8.DĄBR.WUL.1973I stała się wielka nawałnica wichru, i miotała fale do łodzi, że się łódź napełniała.
9.DĄBR.GR.1961A oto zerwała się wielka nawałnica wichru, i fale zalewały łódź, tak iż się napełniała.
10.TYSIĄCL.WYD5A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą.
11.BRYTYJKAI zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała.
12.POZNAŃSKAWtedy zerwała się gwałtowna wichura. I fale wdzierały się do łodzi, tak że łódź napełniała się już wodą.
13.WARSZ.PRASKAI oto nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale nacierały na łódź, tak że poczęła się napełniać [wodą].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale powstała wielka nawałnica wiatru i tak rzucała fale do łodzi, że już się napełniała.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtem rozszalała się wielka burza. Zerwał się wiatr. Fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze.
16.TOR.NOWE.PRZ.I nastała wielka burza, a wiatr wlewał fale do łodzi, tak że ona już się napełniła.