« Mar 6:11 Ewangelia Marka 6:12 Mar 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wyszedszy przepowiedali aby się pokajali.
2.WUJEK.1923A wyszedłszy przepowiadali, aby pokutę czynili.
3.RAKOW.NTA wyszedszy, obwoływali żeby się kajali.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wyszedłszy kazali, aby ludzie pokutowali.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wyszli i głosili, że ludzie powinni pokutować.
6.SZCZEPAŃSKIA oni wyszedłszy, głosili pokutę,
7.GRZYM1936A rozchodząc się nawoływali do pokuty.
8.DĄBR.WUL.1973Oni tedy wyszedłszy nawoływali do czynienia pokuty
9.DĄBR.GR.1961Oni zatem wyszedłszy, nawoływali do czynienia pokuty
10.TYSIĄCL.WYD5Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się.
11.BRYTYJKAA oni poszli i wzywali do upamiętania.
12.POZNAŃSKAI wzywali do nawrócenia.
13.WARSZ.PRASKATak więc wyszli i nawoływali [wszystkich] do nawrócenia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wyszli i głosili, żeby się skruszyli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOni więc wyszli i zaczęli wzywać ludzi do opamiętania.
16.TOR.NOWE.PRZ.A oni wyszli, głosząc, by ludzie się upamiętali.