« Mar 6:23 Ewangelia Marka 6:24 Mar 6:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ona wyszedszy, rzekła matce swej, czego będę prosić? A ona rzekła, o głowę Johana nurzyciela.
2.WUJEK.1923Która wyszedłszy, rzekła matce swojéj: Czego mam prosić? A ona rzekła: Głowy Jana Chrzciciela.
3.RAKOW.NTA ona wyszedszy, rzekła matce swej: Czego mam prosić? a ona rzekła: Głowy Jana Ponurzyciela.
4.GDAŃSKA.1881Ona tedy wyszedłszy, rzekła matce swojej: O co mam prosić? A ona rzekła: O głowę Jana Chrzciciela.
5.GDAŃSKA.2017Ona więc wyszła i zapytała swoją matkę: O co mam prosić? A ta odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela.
6.SZCZEPAŃSKIOna tedy wyszła i zapytała matki swej: O co mam prosić? A ta odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela.
7.GRZYM1936A ona wyszła i zapytała matki: O co mam prosić? A ta jej rzecze: O głowę Jana Chrzciciela.
8.DĄBR.WUL.1973Ta zaś rzekła: Głowy Jana Chrzciciela.
9.DĄBR.GR.1961(6:23b) Ona tedy wyszedłszy, powiedziała do matki swojej: Czego mam żądać? (6:24) Ta zaś rzekła: Głowy Jana Chrzciciela.
10.TYSIĄCL.WYD5Ona wyszła i zapytała swą matkę: O co mam prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela.
11.BRYTYJKAA ona wyszedłszy, rzekła matce swojej: O co mam prosić? Ta zaś odrzekła: O głowę Jana Chrzciciela.
12.POZNAŃSKAOna wyszła i zapytała matkę: - O co mam prosić? Ta powiedziała: - O głowę Jana Chrzciciela.
13.WARSZ.PRASKATedy ona wyszedłszy zapytała swej matki: O co powinnam poprosić? A ta odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ona wyszła i powiedziała swojej matce: O co mam prosić? A ona rzekła: O głowę Jana Chrzciciela.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy dziewczyna wyszła i radziła się matki: O co warto dla siebie poprosić? Ta zaś odparła: Poproś o głowę Jana Chrzciciela.
16.TOR.NOWE.PRZ.A ona wyszła i powiedziała swojej matce: O co mam poprosić? Ta natomiast powiedziała: O głowę Jana Chrzciciela.