« Mar 6:29 Ewangelia Marka 6:30 Mar 6:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zebrali się Apostołowie do Jezusa, a opowiedzieli mu wszytko, i co czynili i czego uczyli.
2.WUJEK.1923I zszedłszy się Apostołowie do Jezusa, opowiedzieli mu wszystko, co czynili i czego uczyli.
3.RAKOW.NTA zgromadzają się Apostołowie do Jezusa, i opowiedzieli mu wszytkie rzeczy, i które czynili, i których uczyli;
4.GDAŃSKA.1881A Apostołowie zszedłszy się do Jezusa, opowiedzieli mu wszystko, i co czynili, i czego uczyli.
5.GDAŃSKA.2017A apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co czynili i czego nauczali.
6.SZCZEPAŃSKII wracają Apostołowie do Jezusa i opowiadają Mu o wszystkiem, czego dokonali i <czego> uczyli.
7.GRZYM1936I zeszli się Apostołowie do Jezusa i opowiedzieli mu wszystko czego dokonali i czego uczyli.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy Apostołowie wrócili do Jezusa, opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego uczyli.
9.DĄBR.GR.1961Tymczasem Apostołowie wrócili do Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co czynili i czego uczyli.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali.
11.BRYTYJKAI zeszli się apostołowie u Jezusa, i opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali.
12.POZNAŃSKAUczniowie powrócili do Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zrobili i czego nauczali.
13.WARSZ.PRASKAApostołowie zaś znów zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A apostołowie zeszli się przy Jezusie oraz wszystko mu oznajmili; i jak uczynili, i jak nauczali.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem apostołowie zeszli się u Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali.
16.TOR.NOWE.PRZ.A apostołowie, gdy przyszli do Jezusa, opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali.