« Mar 6:3 Ewangelia Marka 6:4 Mar 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówił lepak im Jezus: Iż nie jest prorok beze czci, chyba w ojczyźnie swej, a między krewnymi, i w domu swem.
2.WUJEK.1923A Jezus im mówił: Iż prorok nie jest beze czci, chyba w ojczyźnie swojéj i w domu swoim a między rodziną swoją.
3.RAKOW.NTA Jezus im mówił: Iż nie jest Prorok bez czci, jedno w Ojczyźnie swej, i między krewnymi, i w domu swym.
4.GDAŃSKA.1881Ale Jezus rzekł do nich: Nie jestci prorok beze czci, chyba w ojczyźnie swojej, a między pokrewnymi, i w domu swoim.
5.GDAŃSKA.2017Ale Jezus powiedział do nich: Nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu.
6.SZCZEPAŃSKIJezus zaś rzekł do nich: Prorok nie jest bez poszanowania, chyba w ojczyźnie swojej i w rodzinie swej i w domu swoim.
7.GRZYM1936A Jezus im mówił: Tylko w ojczyźnie swojej, we własnym domu i wśród krewnych swoich, jest prorok beze czci.
8.DĄBR.WUL.1973A Jezus mówił im: Prorok bez czci jest tylko w ojczyźnie swojej i w domu swoim, i pośród rodziny swojej.
9.DĄBR.GR.1961A Jezus mówił im: Prorok bez czci bywa tylko w swojej ojczyźnie i wśród swoich krewnych i w domu swoim.
10.TYSIĄCL.WYD5A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony.
11.BRYTYJKAA Jezus rzekł im: Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich, i w domu swoim.
12.POZNAŃSKAA Jezus im powiedział: - Tylko w swojej ojczyźnie wśród swoich krewnych i w swoim domu nie ma prorok uznania.
13.WARSZ.PRASKAA Jezus oznajmił im, że prorok nie doznaje czci tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i we własnym domu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus im powiedział, że nie jest wzgardzony prorok, chyba że w swym ojczystym kraju, wśród krewnych i w swoim domu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus zwrócił im uwagę: Nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem, jak tylko w ojczystych stronach, w gronie swoich krewnych i we własnym domu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus powiedział do nich: Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, tylko w swojej ojczyźnie i wśród swoich krewnych, i w swoim domu.