« Mar 6:44 Ewangelia Marka 6:45 Mar 6:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wnet przymusił ucznie swoje wniść do łodzi, aby się naprzód przeprawili na drugi brzeg ku Bethsaidzie, ażby on odpuścił tłum.
2.WUJEK.1923I wnet przymusił ucznie swe wstąpić w łódź, aby go uprzedzili za morze do Bethsaidy, ażby on rozpuścił lud.
3.RAKOW.NTA wnet przymusił ucznie swe, żeby wstąpili w łódź, a uprzedzili go na drugą stronę do Bethsaidy, ażby rozpuścił on tłum.
4.GDAŃSKA.1881I wnet przymusił ucznie swoje, aby wstąpili w łódź, i uprzedzili go na drugą stronę ku Betsaidzie, ażby on rozpuścił lud.
5.GDAŃSKA.2017I zaraz przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugi brzeg w kierunku Betsaidy, a on tymczasem odprawi ludzi.
6.SZCZEPAŃSKIPoczem zaraz przynaglił uczniów swych, by wsiedli do łodzi i odpłynęli {przed Nim} na drugi brzeg ku Betsaidzie, zanimby sam rozpuścił rzeszę.
7.GRZYM1936I natychmiast kazał uczniom wsiąść do łodzi, żeby go uprzedzili na drugi brzeg do Betsajdy, a on tymczasem miał rozpuścić tłum.
8.DĄBR.WUL.1973I wnet przynaglił uczniów swoich, aby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go za morze do Betsajdy, zanimby sam nie odprawił rzeszy.
9.DĄBR.GR.1961I niebawem przynaglił uczniów swoich, aby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugą stronę morza, do Betsaidy, zanim by sam nie odprawił rzeszy.
10.TYSIĄCL.WYD5Zaraz też przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim sam odprawi tłum.
11.BRYTYJKAI zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsaidy, podczas gdy On sam odprawiał lud.
12.POZNAŃSKAI zaraz nakłonił swoich uczniów, aby weszli do łodzi i popłynęli przed Nim w kierunku Betsaidy, a On tymczasem rozpuści tłum.
13.WARSZ.PRASKAZaraz też przynaglił swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed Nim na drugi brzeg naprzeciw Betsaidy, podczas gdy On miał rozesłać ludzi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaraz też przymusił swoich uczniów aby weszli do łodzi oraz wyprzedzali go do Betsaidy, na drugiej stronie, aż on odprawi tłum.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZaraz potem wymógł na swoich uczniach, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed Nim na drugą stronę jeziora, w kierunku Betsaidy, a Jego zostawili, aby rozpuścił tłum.
16.TOR.NOWE.PRZ.I zaraz przymusił swoich uczniów, aby weszli do łodzi i wyprzedzili Go kierując się na drugą stronę do Betsaidy, aż On rozpuści tłum.