« Mar 6:4 Ewangelia Marka 6:5 Mar 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I niemógł tam uczynić żadnej mocy, jedno mało chorych wkładając na nie ręce uzdrowił.
2.WUJEK.1923I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, jedno mało chorych, kładąc ręce, uzdrowił,
3.RAKOW.NTI nie mógł tam żadnej mocy uczynić, jedno na mało niemocnych włożywszy ręce, uzdrowił.
4.GDAŃSKA.1881I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz iż niektóre chore, wkładając na nie ręce, uzdrowił.
5.GDAŃSKA.2017I nie mógł tam uczynić żadnego cudu oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce.
6.SZCZEPAŃSKIToteż nie mógł tam zdziałać żadnego cudu; tylko kilku chorych uzdrowił włożeniem rąk.
7.GRZYM1936I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, a tylko niewielu chorych przez włożenie rąk uzdrowił.
8.DĄBR.WUL.1973I nie mógł tam żadnego uczynić cudu, tylko kilku chorych uzdrowił przez włożenie rąk.
9.DĄBR.GR.1961I nie mógł tam żadnego cudu uczynić tylko kilku chorych uzdrowił przez włożenie rąk.
10.TYSIĄCL.WYD5I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich.
11.BRYTYJKAI nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce.
12.POZNAŃSKAI nie mógł tam okazać wcale swojej mocy. Uzdrowił tylko kilku chorych, włożywszy na nich ręce.
13.WARSZ.PRASKAI nie mógł tam zdziałać już więcej żadnego cudu. Tylko na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie mógł tam też uczynić żadnego cudu, lecz tylko, nałożywszy ręce, uleczył kilku słabych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez to nie był w stanie dokonać tam żadnego cudu, tylko na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich.
16.TOR.NOWE.PRZ.I nie mógł tam uczynić żadnego dzieła mocy; tylko na kilku chorych nałożył ręce i uzdrowił ich.