« Mar 6:7 Ewangelia Marka 6:8 Mar 6:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I roskazał im aby nic na drogę nie brali, jedno tylko laskę samę, ani taistry, ani chleba, ani do trzosa miedzi.
2.WUJEK.1923I rozkazał im, aby nic na drogę nie brali, jedno tylko laskę, ani taistry, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie.
3.RAKOW.NTI roskazał im, aby nic nie brali na drogę, jedno laskę tylko, ani taistry, ani chleba, ani pieniędzy do trzosu.
4.GDAŃSKA.1881I rozkazał im, aby nic nie brali na drogę, jedno tylko laskę: ani taistry, ani chleba, ani w trzos pieniędzy;
5.GDAŃSKA.2017I nakazał im, aby oprócz laski nie brali na drogę niczego: ani torby, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie;
6.SZCZEPAŃSKIPolecił im też by, prócz samej laski, nie brali niczego na drogę: ani torby podróżnej, ani chleba, ani miedzianej monety w trzosy,
7.GRZYM1936A nie kazał im prócz kija nie brać niczego w drogę: ani torby, ani chleba, ani pieniędzy za pasem;
8.DĄBR.WUL.1973I nakazał im, aby nic nie brali na drogę prócz laski: ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie.
9.DĄBR.GR.1961I nakazał im, by nic nie brali na drogę, prócz laski: ani chleba, ani torby podróżnej, ani pieniędzy do trzosa.
10.TYSIĄCL.WYD5i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.
11.BRYTYJKAI nakazał im, aby nic nie brali na drogę prócz laski – ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie,
12.POZNAŃSKAI nakazał, aby poza kijem niczego nie brali na drogę: ani chleba, ani torby, ani trzosa z drobnymi,
13.WARSZ.PRASKAi nakazał, żeby, prócz laski, nic ze sobą nie brali w drogę: ani chleba, ani torby podróżnej, ani pieniędzy w schowkach u pasa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także im nakazał, by niczego nie brali na drogę; chyba, że tylko laskę. Ani torby, ani chleba, ani pieniędzy w trzosy;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPolecił im, aby nie brali na drogę nic oprócz laski - ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie -
16.TOR.NOWE.PRZ.I nakazał im, aby nic nie brali na drogę, tylko laskę; ani torby, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie;