« Mar 7:9 Ewangelia Marka 7:10 Mar 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Moiżesz rzekł, czci ojca twego i matkę twoję, a złorzeczący ojcu abo matce, śmiercią niech umrze.
2.WUJEK.1923Bo Mojżesz rzekł: Czcij ojca twego i matkę twoję, ktoby złorzeczył ojcu albo matce, niechaj śmiercią umrze.
3.RAKOW.NTAbowiem Moyzesz rzekł: Czci ojca twego i matkę twoję; a ktoby złorzeczył ojcu abo matce, śmiercią niech dokończy.
4.GDAŃSKA.1881Bo Mojżesz rzekł: Czcij ojca twego i matkę twoję; a kto złorzeczy ojcu albo matce, niech śmiercią umrze.
5.GDAŃSKA.2017Mojżesz bowiem powiedział: Czcij swego ojca i swoją matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć.
6.SZCZEPAŃSKIMojżesz bowiem rzekł: »Czcij ojca swego i matkę swą«, a także: »Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią będzie ukaran«.
7.GRZYM1936Mojżesz powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją: ktoby złorzeczył ojcu lub matce, niechaj śmierć poniesie.
8.DĄBR.WUL.1973Mojżesz bowiem powiedział: Czcij ojca twego i matkę twoją. Oraz: Kto by złorzeczył ojcu albo matce, śmiercią niech będzie ukarany.
9.DĄBR.GR.1961Mojżesz bowiem powiedział: Czcij ojca twego i matkę twoją. Oraz: Kto by złorzeczył ojcu albo matce, śmiercią niech będzie ukarany.
10.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie.
11.BRYTYJKAAlbowiem Mojżesz rzekł: Czcij ojca swego i matkę swoją; oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie.
12.POZNAŃSKABo Mojżesz powiedział: "Czcij ojca twego i matkę twoją, a temu, kto złorzeczy ojcu lub matce - śmierć!"
13.WARSZ.PRASKAA przecież Mojżesz powiedział: Czcij ojca twego i matkę twoją oraz: Niech zginie ten, kto złorzeczy ojcu lub matce.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo Mojżesz powiedział: Szanuj twego ojca i twoją matkę; a kto złorzeczy ojcu, albo matce, niech śmiercią umrze.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz bowiem powiedział: Szanuj swego ojca i swoją matkę; oraz: Kto znieważa ojca lub matkę, niech poniesie śmierć.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo Mojżesz powiedział: Czcij ojca twojego i matkę twoją, a: Kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć.