« Mar 7:7 Ewangelia Marka 7:8 Mar 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo opuściwszy roskazanie Boże, trzymacie ustawę człowieczą, umywania konewek, i czasz, i inych podobnych (rzeczy) wiele czynicie.
2.WUJEK.1923Albowiem opuściwszy przykazanie Boże, trzymacie ustawy ludzkie, umywanie krużyków i kubków; i wiele innych rzeczy tym podobnych czynicie.
3.RAKOW.NTAbowiem opuściwszy przykazanie Boże, trzymacie podanie ludzkie, umywania krużyków, i kubków; i innych podobnych takich rzeczy wiele czynicie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem wy opuściwszy przykazania Boże, trzymacie ustawy ludzkie, umywanie konewek i kubków, i wiele innych takich tym podobnych rzeczy czynicie.
5.GDAŃSKA.2017Wy bowiem, opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej, obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie.
6.SZCZEPAŃSKIPorzuciwszy {bowiem} prawo Boże, <wiernie> przestrzegacie podania ludzkiego, {umywań dzbanków i kielichów; wiele też innych rzeczy tym podobnych czynicie}.
7.GRZYM1936Bo wy, przestępując przykazania Boże, trzymacie się ustawy ludzkiej, umywania naczyń i kieliszków i wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie.
8.DĄBR.WUL.1973Zaniedbując bowiem przykazania Boże zachowujecie podanie ludzkie, obmywanie dzbanów i kielichów; wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie.
9.DĄBR.GR.1961Zaniedbawszy bowiem przykazania Bożego, zachowujecie podanie ludzkie, obmywanie dzbanów i kielichów; wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie.
10.TYSIĄCL.WYD5Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, <dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie>.
11.BRYTYJKAPrzykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie.
12.POZNAŃSKAZarzuciliście przykazanie Boże, a strzeżecie nakazów ludzkich.
13.WARSZ.PRASKAZaniedbawszy przykazania Boże, troszczycie się o przestrzeganie zwyczajów ludzkich, obmywacie dzbany, kielichy i czynicie wiele innych, podobnych rzeczy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem opuściliście przykazanie Boga i trzymacie się tradycji ludzi umywania dzbanów, kielichów, oraz czynicie wiele innych, im podobnych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPorzuciliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji.
16.TOR.NOWE.PRZ.Porzuciliście bowiem przykazanie Boże, a trzymacie się tradycji ludzi, obmywacie dzbanki i kubki, i czynicie wiele innych tym podobnych rzeczy.