« Mar 8:5 Ewangelia Marka 8:6 Mar 8:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I roskazał tłumówi sieść na ziemi, a wziąwszy siedmioro chleba, uczyniwszy dzięki połamał i dał uczniom swoim, aby przed (nie) kładli, i kładli przed tłumem.
2.WUJEK.1923I rozkazał rzeszy usięść na ziemi. A wziąwszy siedmioro chleba, dzięki czyniąc, łamał i dawał uczniom swoim, aby przed nie kładli; i kładli przed rzeszą.
3.RAKOW.NTI roskazał tłumowi usieść na ziemi; a wziąwszy one siedmioro chlebów, podziękowawszy, złamał, i dawał uczniom swym, aby przed nie kładli; i położyli onemu tłumowi.
4.GDAŃSKA.1881I rozkazał ludowi, żeby usiadł na ziemi; a wziąwszy one siedm chlebów, podziękowawszy łamał, i dawał uczniom swoim, aby przed lud kładli; i kładli przed lud.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy nakazał ludziom usiąść na ziemi. I wziął te siedem chlebów, a podziękowawszy, łamał i dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi. I kładli przed ludźmi.
6.SZCZEPAŃSKIPolecił tedy rzeszy, by usiadła na ziemi; a biorąc siedm chlebów i dzięki czyniąc łamał i rozdawał uczniom swoim do rozdzielania; a oni podawali ludowi.
7.GRZYM1936Kazał tedy ludowi usiąść na trawie. Wziął potem owe siedem chlebów, dzięki czynił, połamał je i rozdał uczniom, aby je przed nich kładli; i kładli przed ludem.
8.DĄBR.WUL.1973I rozkazał rzeszy usiąść na ziemi. I wziąwszy siedem chlebów dzięki czyniąc, łamał i dawał uczniom swoim, aby przed nich kładli; i kładli przed rzeszą.
9.DĄBR.GR.1961Rozkazuje tedy rzeszy usiąść na ziemi. I wziąwszy siedem chlebów, dzięki czyniąc, łamał i dawał uczniom swoim, aby przed nich kładli; i kładli przed rzeszą.
10.TYSIĄCL.WYD5I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi.
11.BRYTYJKAI polecił ludowi usiąść na ziemi. I wziąwszy te siedem chlebów, i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi. I kładli przed ludem.
12.POZNAŃSKAI kazał tłumowi usiąść na ziemi. A kiedy wziął siedem chlebów, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał chleb i dał uczniom, aby rozdawali tłumowi.
13.WARSZ.PRASKAWtedy polecił ludowi usiąść na ziemi. I wziąwszy siedem chlebów dzięki czynił, łamał [chleb] i dawał uczniom, aby go rozdzielali. I rozdali chleby ludowi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nakazał też tłumowi usiąść na ziemi; a gdy wziął owe siedem chlebów, podziękował, oraz łamał i dawał swoim uczniom aby podawali; zatem kładli przed tłumem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy polecił zebranym rozłożyć się na ziemi, po czym wziął te siedem chlebów, podziękował Bogu, łamał i rozdawał swoim uczniom, a ci z kolei kładli chleb przed ludźmi. I tak rozdzielili go wśród zgromadzonych.
16.TOR.NOWE.PRZ.I kazał ludowi spocząć na ziemi; i wziął siedem chlebów, i podziękował, łamał i dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi; i położyli je przed tłumem.