« Mar 9:17 Ewangelia Marka 9:18 Mar 9:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdzie ji kolwiek popadnie rostrąca ji, że ślini się, i zgrzyta zębami swemi, a schnie, i mówiłem uczniom twoim aby go wygnali, lecz nie mogli.
2.WUJEK.1923(9:17) Który gdzieżkolwiek go napadnie, tłucze go, i ślini się i zgrzyta zębami a schnie; i mówiłem uczniom twoim, aby go wyrzucili, a nie mogli.
3.RAKOW.NTA gdzie go kolwiek napadnie, rozdziera go, i ślini się, i zgrzyta zębami swymi, i schnie. I mówiłem uczniom twym, aby go wyrzucili, a nie mogli.
4.GDAŃSKA.1881Ten gdziekolwiek go popadnie, rozdziera go, a on się ślini, i zgrzyta zębami swemi i schnie; i mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali; ale nie mogli.
5.GDAŃSKA.2017Ten, gdziekolwiek go chwyci, szarpie nim, a on się pieni, zgrzyta zębami i schnie. I mówiłem twoim uczniom, aby go wypędzili, ale nie mogli.
6.SZCZEPAŃSKI[on] to gdziekolwiek go dopadnie, rzuca nim o ziemię, tak iż toczy pianę i zgrzyta zębami i drętwieje. Mówiłem wprawdzie uczniom twoim, by go wypędzili, ale nie zdołali.
7.GRZYM1936i kiedy go napadnie, rzuca nim o ziemię; pieni się wtedy, zgrzyta zębami i przytomność traci; prosiłem uczniów twoich, żeby go uwolnili od złego ducha, ale nie mogli.
8.DĄBR.WUL.1973(9:17) A ten, gdziekolwiek go napadnie, rzuca go o ziemię i pieni się, i zgrzyta zębami, i drętwieje. I rzekłem uczniom twoim, aby go wyrzucili, ale nie mogli.
9.DĄBR.GR.1961(9:17) A ten, gdziekolwiek go napadnie, rzuca go o ziemię, i pieni się, i zgrzyta zębami, i drętwieje. I powiedziałem uczniom twoim, aby go wyrzucili, ale nie mogli.
10.TYSIĄCL.WYD5Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli.
11.BRYTYJKAA ten, gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje; i mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli.
12.POZNAŃSKAI gdziekolwiek go pochwyci, rzuca na ziemię, a on się ślini i zgrzyta zębami, i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli.
13.WARSZ.PRASKATen, gdy go uchwyci, ciska nim na wszystkie strony; a on pieni się wtedy, zgrzyta zębami i drętwieje. Prosiłem już Twoich uczniów, żeby go wyrzucili, ale nie mogli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy nim owładnie, szarpie go, pieni się, zgrzyta zębami i wycieńcza; więc mówiłem twoim uczniom, aby go wyrzucili, ale nie byli w stanie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim i szarpie. Chłopiec wtedy ślini się, zgrzyta zębami i sztywnieje. Prosiłem Twoich uczniów, aby wypędzili tego ducha, ale nie zdołali.
16.TOR.NOWE.PRZ.I kiedy go pochwyci, rzuca nim, a on pieni się, zgrzyta zębami i drętwieje; mówiłem Twoim uczniom, aby go wyrzucili, a nie mogli.