« Mar 9:22 Ewangelia Marka 9:23 Mar 9:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus rzekł mu: Jeśli możesz wierzyć, wszytko możno wierzącemu.
2.WUJEK.1923(9:22) A Jezus rzekł mu: Jeźli wierzyć możesz, wszystko jest podobno wierzącemu.
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł mu: Jeśli temu możesz wierzyć, wszytkie rzeczy możne wierzącemu.
4.GDAŃSKA.1881Ale mu Jezus rzekł: Jeźli możesz temu wierzyć? Wszystko jest możno wierzącemu.
5.GDAŃSKA.2017Jezus mu powiedział: Jeśli możesz wierzyć. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy.
6.SZCZEPAŃSKIAle Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz {uwierzyć}, dla wierzącego wszystko jest możliwe!
7.GRZYM1936Jezus mu rzecze: Jeśli wierzyć możesz; dla wierzącego wszystko jest możliwe.
8.DĄBR.WUL.1973(9:22) Jezus zaś rzekł mu: Jeśli możesz uwierzyć, wszystko możliwe jest wierzącemu.
9.DĄBR.GR.1961(9:22) Jezus zaś rzekł mu: Jeśli możesz?... Wszystko możliwe jest wierzącemu.
10.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy.
11.BRYTYJKAA Jezus rzekł do niego: Co się tyczy tego: Jeżeli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla wierzącego.
12.POZNAŃSKAA Jezus powiedział: - Jeśli możesz? Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy.
13.WARSZ.PRASKAA Jezus odpowiedział: Jeżeli masz jakąś moc [– powiadasz]? Dla tego, kto wierzy, wszystko jest możliwe.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus mu powiedział: Jeśli możesz uwierzyć to wszystko jest możliwe dla wierzącego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus powiedział mu: Co się tyczy tego: Jeśli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla wierzącego.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jezus więc powiedział do niego: Jeżeli możesz uwierzyć; wszystko jest możliwe dla wierzącego.