« Mar 9:24 Ewangelia Marka 9:25 Mar 9:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ujrzawszy lepak Jezus iż się tłum zbiegał zagroził duchowi nieczystemu, mówiąc mu: duchu niemy i głuchy, ja tobie roskazuję wynidź zniego, a więcej nie wchodz weń.
2.WUJEK.1923(9:24) A widząe Jezus, iż się rzesza zbiegała, zagroził duchowi nieczystemu, mówiąc mu: Głuchy i niemy duchu! Ja tobie rozkazuję, wynidź z niego, a nie wchodź więcej weń.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy Jezus iż się zbiega tłum, zfukał onego ducha nieczystego, mówiąc mu: Duchu niemowny i głuchy, ja tobie roskazuję wynidź z niego, a więcej nie wchodź weń.
4.GDAŃSKA.1881A widząc Jezus, iż się lud zbiegał, zgromił onego ducha nieczystego, mówiąc mu: Duchu niemy i głuchy! ja tobie rozkazuję, wynijdź z niego, a nie wchodź więcej w niego.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus, widząc, że ludzie się zbiegają, zgromił ducha nieczystego, mówiąc: Duchu niemy i głuchy! Rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus, widząc, że lud się zbiega, zgromił ducha nieczystego, mówiąc doń: Niemy i głuchy duchu, Ja ci nakazuję: wyjdź z niego; a już się nigdy do niego nie wracaj!
7.GRZYM1936A Jezus widząc, że lud się gromadzi, zgromił ducha nieczystego wołając: Duchu głuchy i niemy, rozkazuję ci: wyjdź z niego a nie wchodź więcej.
8.DĄBR.WUL.1973(9:24) A gdy spostrzegł Jezus, że rzesza się zbiega, nakazał duchowi nieczystemu, mówiąc mu: Duchu głuchy i niemy! Ja tobie rozkazuję, wynijdź z niego, a nie wchodź weń więcej.
9.DĄBR.GR.1961(9:24) A kiedy spostrzegł Jezus, że rzesza się zbiega, zgromił ducha nieczystego, mówiąc mu: Duchu niemy i głuchy! Ja ci rozkazuję wyjdź z niego, a nie wchodź więcej.
10.TYSIĄCL.WYD5A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź!
11.BRYTYJKAA Jezus, widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu: Duchu niemy i głuchy! Nakazuję ci: Wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj.
12.POZNAŃSKAKiedy Jezus zobaczył, że zbieg się tłum, rozkazał duchowi nieczystemu: - Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci: wyjdź z niego i nigdy już do niego nie wracaj.
13.WARSZ.PRASKAWówczas Jezus, widząc, że tłum się gromadzi, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wracaj tu nigdy więcej!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus widząc, że tłum się zbiega, zgromił nieczystego ducha, mówiąc mu: Niemy i głuchy duchu, ja ci rozkazuję, wyjdź z niego oraz już w niego nie wchodź.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus zaś, gdy zobaczył, że zbiega się tłum, skarcił ducha nieczystego: Duchu niemy i głuchy! Ja ci rozkazuję: Wyjdź z niego i nigdy już do niego nie wchodź.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus widząc, że lud zbiega się, zgromił ducha nieczystego, mówiąc do niego: Duchu niemy i głuchy! Ja ci rozkazuję, wyjdź z niego i już więcej w niego nie wchodź.