« Mar 9:28 Ewangelia Marka 9:29 Mar 9:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im, ten rodzaj niczym niemoże wyniść jedno modlitwą a postem.
2.WUJEK.1923(9:28) I rzekł im: Ten rodzaj żadnym sposobem wyniść nie może, jedno za modlitwą i postem.
3.RAKOW.NTI rzekł im: Ten rodzaj żadnym sposobem nie może wyniść, jedno za modlitwą i postem.
4.GDAŃSKA.1881A on im rzekł: Ten rodzaj dyjabłów inaczej wynijść nie może, tylko przez modlitwę i przez post.
5.GDAŃSKA.2017I odpowiedział im: Ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś rzekł im: Tego rodzaju niczem nie można wypędzić, jak tylko modlitwą i postem.
7.GRZYM1936Odpowiedział im: Ten rodzaj tylko za modlitwą i postem wychodzi.
8.DĄBR.WUL.1973(9:28) I rzekł im: Ten rodzaj żadnym sposobem wynijść nie może, jeno przez modlitwę i post.
9.DĄBR.GR.1961(9:28) I rzekł im: Ten rodzaj żadnym sposobem wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę (i post).
10.TYSIĄCL.WYD5Powiedział im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą <i postem>.
11.BRYTYJKAI rzekł im: Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę.
12.POZNAŃSKAI odpowiedział im: - Ten rodzaj nie może wyjść inaczej, jak tylko przez modlitwę.
13.WARSZ.PRASKAI powiedział im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą [i postem].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem im powiedział: Ten rodzaj w żaden sposób nie może wyjść tylko w modlitwie i poście.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział im: Ten rodzaj może wyjść tylko przez modlitwę i post.
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: Ten rodzaj inaczej wyjść nie może, jak tylko w modlitwie i poście.