« Łuk 1:11 Ewangelia Łukasza 1:12 Łuk 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:8) I ztrwożył się Zacharyasz ujrzawszy, i strach napadł nań.
2.WUJEK.1923I zatrwożył się Zacharyasz, ujrzawszy, i przypadła nań bojaźń.
3.RAKOW.NTI zatrwożył się Zacharyasz ujźrzawszy, i bojaźń przypadła nań.
4.GDAŃSKA.1881I zatrwożył się Zacharyjasz ujrzawszy go, a bojaźń przypadła nań.
5.GDAŃSKA.2017I przeraził się Zachariasz na jego widok, i ogarnął go strach.
6.SZCZEPAŃSKIa Zacharyasz przeraził się widzeniem i strach go ogarnął.
7.MARIAWICII zatrwożył się Zacharyasz widząc go, i przypadła na niego bojaźń.
8.BIESZK.ŁUK.1931Zatrwożył się Zacharjasz na ten widok i padła nań bojaźń.
9.GRZYM1936Na jego widok Zacharjasz zaniepokoił się i bojaźń go zdjęła.
10.DĄBR.WUL.1973A Zachariasz zatrwożył się, ujrzawszy go, i lęk go ogarnął.
11.DĄBR.GR.1961A Zachariasz zatrwożył się, ujrzawszy go, i lęk go ogarnął.
12.TYSIĄCL.WYD5Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
13.BRYTYJKAI zatrwożył się Zachariasz na jego widok, i lęk go ogarnął.
14.POZNAŃSKAKiedy Zachariasz go ujrzał, przestraszył się i lęk go ogarnął.
15.WARSZ.PRASKANa jego widok przeraził się Zachariasz i lęk go ogarnął.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc kiedy go zobaczył, Zachariasz się zaniepokoił oraz przypadła na niego bojaźń.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZachariasz przestraszył się jego widokiem. Ogarnął go lęk.
18.TOR.PRZ.I zatrwożył się Zachariasz, gdy go zobaczył, i ogarnął go lęk.