« Łuk 1:17 Ewangelia Łukasza 1:18 Łuk 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:13b) I rzekł Zacharyasz do anioła: poczem poznam to? Bo ja jestem stary, i żona moja zeszła we dnioch swych.
2.WUJEK.1923I rzekł Zacharyasz do Anioła: Zkąd to poznam? bom jest stary, i żona moja podeszła w dniach swych.
3.RAKOW.NTI rzekł Zacharyasz do Anioła: Po czym poznam to? bom ja jest stary, i żona moja podeszła we dniach swych.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Zacharyjasz do Anioła: Po czemże to poznam? bom ja jest stary, a żona moja podeszła w dniach swych.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem stary i moja żona jest w podeszłym wieku.
6.SZCZEPAŃSKIAtoli Zacharyasz rzekł do anioła: Po czem ja to poznam? Wszak sam jestem już stary, a i żona moja jest w latach sędziwych.
7.MARIAWICII rzekł Zacharyasz do Anioła: Po czem to poznam? Albowiem ja jestem stary, i żona moja podeszła w latach swoich.
8.BIESZK.ŁUK.1931I rzekł Zacharjasz do anioła: „Po czem to poznam? Bom jest stary i żona moja w latach sędziwych”.
9.GRZYM1936Zacharjasz tak rzekł do anioła: Poczem ja to poznam? Bo jestem już stary a i żona moja w latach posunięta.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł Zachariasz do anioła: Skądże to poznam, bom jest starzec, a i żona moja podeszła w latach swoich.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł Zachariasz do Anioła: Jakże to poznam? Jestem przecież starzec, a i żona moja podeszła w latach swoich.
12.TYSIĄCL.WYD5Na to rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku.
13.BRYTYJKAWtedy rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku.
14.POZNAŃSKAA Zachariasz powiedział do anioła: - Po czym to poznam? Bo ja już jestem stary, a moja żona jest także w podeszłym wieku.
15.WARSZ.PRASKAA Zachariasz rzekł do anioła: Po czymże to poznam? Ja jestem już przecież stary a moja żona także podeszła w latach.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Zachariasz powiedział do anioła: Po czym to poznam? Bo jestem starcem, a i moja żona podeszła w swoim wieku.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Zachariasz zapytał anioła: Po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą.
18.TOR.PRZ.A Zachariasz powiedział do anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem stary, a moja żona jest już w podeszłym wieku.