« Łuk 1:25 Ewangelia Łukasza 1:26 Łuk 1:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:21) Miesiąca lepak szóstego, posłan anioł Gabryel od Boga do miasta Galileyskiego, któremu imię Nazareth.
2.WUJEK.1923A miesiąca szóstego posłan jest Aniół Gabryel od Boga do miasta Galilejskiego, któremu imię Nazareth,
3.RAKOW.NTA miesiąca szóstego, posłan jest on Anioł Gabryel od Boga, do miasta Galileyskiego któremu imię Nadzaret,
4.GDAŃSKA.1881A w miesiącu szóstym posłany jest Anioł Gabryjel od Boga do miasta Galilejskiego, które zwano Nazaret,
5.GDAŃSKA.2017A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret;
6.SZCZEPAŃSKIA w szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabryela do miasteczka Galilei, zwanego Nazaret,
7.MARIAWICIA miesiąca szóstego posłan był Anioł Gabryel od Boga do miasta Galilejskiego, któremu imię Nazareth,
8.BIESZK.ŁUK.1931A miesiąca szóstego posłan był od Boga anioł Gabrjel do miasta galilejskiego, któremu imię Nazaret,
9.GRZYM1936A po sześciu miesiącach został posłany anioł Gabrjel od Boga do miasta galilejskiego Nazaret,
10.DĄBR.WUL.1973A miesiąca szóstego posłany jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret,
11.DĄBR.GR.1961A miesiąca szóstego posłany był Anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret,
12.TYSIĄCL.WYD5W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
13.BRYTYJKAA w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret,
14.POZNAŃSKAW szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret,
15.WARSZ.PRASKAW szóstym zaś miesiącu anioł Gabriel został posłany przez Boga do miasta galilejskiego Nazaret,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w szóstym miesiącu, od Boga do miasta Galilei o nazwie Nazaret został wysłany anioł Gabriel,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret,
18.TOR.PRZ.A w szóstym miesiącu posłany został przez Boga anioł Gabriel do miasta Galilei, zwanego Nazaret,