« Łuk 1:31 Ewangelia Łukasza 1:32 Łuk 1:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:27) Ten będzie wielki, i synem najwyższego nazwan będzie. I da mu Pan Bóg stolicę Dawida ojca jego.
2.WUJEK.1923Ten będzie wielki, a będzie zwan Synem Najwyższego: i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego,
3.RAKOW.NTTen będzie wielki, a Synem najwyższego będzie zwan, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, i Ojca jego.
4.GDAŃSKA.1881Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego;
5.GDAŃSKA.2017Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida.
6.SZCZEPAŃSKIBędzie On wielkim i Synem Najwyższego zwany; a da Mu Pan Bóg tron Dawida, ojca Jego.
7.MARIAWICITen będzie Wielki i Synem Najwyższego będzie zwany. I da Mu Pan Bóg stolicę Dawida, Ojca Jego,
8.BIESZK.ŁUK.1931Ten będzie wielki i będzie zwan Synem Najwyższego. Co więcej, da mu Pan Bóg stolicę ojca jego, Dawida;
9.GRZYM1936On będzie wielkim i synem Najwyższego zwany będzie; Pan Bóg da mu tron Dawida, ojca jego;
10.DĄBR.WUL.1973Ten będzie wielkim i Synem Najwyższego nazwany będzie. I da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki,
11.DĄBR.GR.1961Ten będzie wielki i nazwany będzie Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki,
12.TYSIĄCL.WYD5Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
13.BRYTYJKATen będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida.
14.POZNAŃSKAOn będzie wielki i Synem Najwyższego będzie nazwany, a Pan Bóg da mu tron Jego ojca Dawida.
15.WARSZ.PRASKAStanie się On wielkim i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu stolicę ojca Jego, Dawida.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten będzie wielkim, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego przodka Dawida.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBędzie On kimś wielkim, nazwą Go Synem Najwyższego; Pan Bóg da Mu też tron Jego ojca Dawida.
18.TOR.PRZ.Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, i da Mu Pan Bóg tron Dawida, Jego ojca,