« Łuk 1:38 Ewangelia Łukasza 1:39 Łuk 1:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:35) Wstawszy lepak Marya, we dni te, poszła na pogórze zkwapieniem, do miasta Judy.
2.WUJEK.1923A powstawszy Marya w onych dniach, poszła na górę z kwapieniem do miasta Judzkiego.
3.RAKOW.NTA wstawszy Marya we dniach onych, poszła w górną krainę z pilnością do miasta Judskiego.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wstawszy Maryja w onych dniach, poszła w górną krainę z kwapieniem do miasta Judzkiego.
5.GDAŃSKA.2017W tych dniach Maria wstała i poszła z pośpiechem w góry do miasta w Judei.
6.SZCZEPAŃSKIA w owym czasie wybrała się Marya z pośpiechem w podróż, w górzystą okolicę, do <pewnego> miasta Judy,
7.MARIAWICIA powstawszy Marya w one dni, poszła na góry z kwapieniem się do miasta Judzkiego,
8.BIESZK.ŁUK.1931I w dniach owych wybrała się Marja w drogę, pośpieszając do miasta Judy, położonego w górach.
9.GRZYM1936A w owe dni Marja puściła się w drogę, idąc spiesznie w góry do miasta judzkiego,
10.DĄBR.WUL.1973Powstawszy tedy Maryja w one dni udała się spiesznie w okolicę górzystą do miasta Judy.
11.DĄBR.GR.1961Powstawszy tedy Maryja w one dni, udała się spiesznie w okolicę górzystą do miasta Judy.
12.TYSIĄCL.WYD5W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [ziemi] Judy.
13.BRYTYJKAA Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się spiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego,
14.POZNAŃSKAW tym czasie Maryja poszła spiesznie w góry, do miasta Judy.
15.WARSZ.PRASKAA Maryja wybrała się w tym czasie i wyruszyła z pośpiechem w góry do pewnego miasta [przynależącego do pokolenia] Judy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy Maria powstała w owych dniach, z pośpiechem wyruszyła do górzystej krainy, do miasta Judy,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych dniach Maria wybrała się w drogę i pośpiesznie udała się w górskie strony, do pewnego miasta w Judei.
18.TOR.PRZ.W tych dniach wstała Maria i udała się śpiesznie w górzyste strony do miasta Judy.