« Łuk 1:3 Ewangelia Łukasza 1:4 Łuk 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abyś poznał o wszech, którycheś nauczon, rzeczach pewność.
2.WUJEK.1923Abyś poznał prawdę słów tych, których cię nauczono.
3.RAKOW.NTAbyś poznał onych w którycheś jest wyćwiczony, mów pewność.
4.GDAŃSKA.1881Abyś poznał pewność tych rzeczy, których cię nauczono.
5.GDAŃSKA.2017Abyś nabrał pewności co do tego, czego cię nauczono.
6.SZCZEPAŃSKIażebyś się przekonał o pewności tych prawd, których cię <żywem słowem> nauczono.
7.BIESZK.ŁUK.1931Abyś się przekonał, iż na prawdzie polega wszystko to, czego cię ustnie nauczono.
8.GRZYM1936abyś miał pewność co do rzeczy, któreś poznał.
9.DĄBR.WUL.1973abyś się przekonał o prawdzie tych słów, których cię nauczono.
10.DĄBR.GR.1961abyś się przekonał o pewności nauk, które otrzymałeś.
11.TYSIĄCL.WYD5abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
12.BRYTYJKAAbyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.
13.POZNAŃSKAabyś przekonał się o prawdziwości tego, czego cię ustnie nauczono.
14.WARSZ.PRASKAżebyś poznał całą prawdę pouczeń, których ci udzielono.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.abyś poznał niezawodność słów o których zostałeś ustnie pouczony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono.
17.TOR.NOWE.PRZ.Tak, abyś całkowicie poznał niezawodność tych słów, których cię ustnie nauczono.