« Łuk 1:44 Ewangelia Łukasza 1:45 Łuk 1:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:41) A Błoga która uwierzyła, iż będzie wykonano, co rzeczono jej od Pana.
2.WUJEK.1923A błogosławionaś, któraś uwierzyła; albowiem spełni się to, coć jest powiedziano od Pana.
3.RAKOW.NTA szczęśliwa która uwierzyła; iż będzie wykonanie onym rzeczom, które powiedziane jej są od Pana.
4.GDAŃSKA.1881A błogosławiona, która uwierzyła: Gdyż się wykonają te rzeczy, które jej są opowiedziane od Pana.
5.GDAŃSKA.2017A błogosławiona, która uwierzyła. Spełni się bowiem to, co zostało jej powiedziane przez Pana.
6.SZCZEPAŃSKIZaiste błogosławiona, która uwierzyła, że spełni się, co powiedziano Jej od Pana!
7.MARIAWICIA błogoslawionaś, któraś uwierzyła, albowiem wypełni się to wszystko, co ci jest powiedziane od Pana.
8.BIESZK.ŁUK.1931O, błogosławiona, która uwierzyła, że spełni się to, co jej było powiedziane od Pana!”.
9.GRZYM1936Błogosławionaś, iżeś uwierzyła, bo wypełni się wszystko, co ci Pan powiedział.
10.DĄBR.WUL.1973I błogosławionaś, któraś uwierzyła, że wypełni się to, co ci oznajmiono od Pana.
11.DĄBR.GR.1961A błogosławiona ta, co uwierzyła, że wypełni się, co jej oznajmiono od Pana.
12.TYSIĄCL.WYD5Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana.
13.BRYTYJKAI błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział.
14.POZNAŃSKAO szczęśliwa, która uwierzyła, że spełni się to, co jej Pan powiedział.
15.WARSZ.PRASKAO, błogosławiona jesteś za to, żeś uwierzyła w spełnienie się wszystkiego, co Pan ci powiedział.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem szczęśliwa, co uwierzyła, że będzie spełnienie tych rzeczy, które zapowiedziano jej od Pana.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSzczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana.
18.TOR.PRZ.A błogosławiona, która uwierzyła, że spełni się to, co zostało powiedziane przez Pana.