« Łuk 1:46 Ewangelia Łukasza 1:47 Łuk 1:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:43) I rozradował się duch mój w Bodze zachowacielu mojem.
2.WUJEK.1923I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
3.RAKOW.NTI rozradował się mój duch w Bogu zbawicielu moim,
4.GDAŃSKA.1881I rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim,
5.GDAŃSKA.2017I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu;
6.SZCZEPAŃSKIi w Bogu, mym Zbawicielu, duch mój się raduje,
7.MARIAWICII rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim,
8.BIESZK.ŁUK.1931i raduje się serce moje w Bogu, Zbawicielu moim.
9.GRZYM1936i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim;
10.DĄBR.WUL.1973I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
11.DĄBR.GR.1961I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
12.TYSIĄCL.WYD5i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
13.BRYTYJKAI rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim,
14.POZNAŃSKAI rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
15.WARSZ.PRASKAi duch mój rozradował się w Bogu, Zbawicielu moim,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i rozweselił się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITmój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu Wybawcy,
18.TOR.PRZ.2023A mój duch rozradował się w Bogu, moim Zbawicielu,