« Łuk 1:4 Ewangelia Łukasza 1:5 Łuk 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:5a) Był we dni Heroda Króla Judskiego offiarnik niektóry imieniem Zacharyasz, z odmiany Abiowej, i żona jego z córek Aaronowych, a imię jej Elizabeta.
2.WUJEK.1923Był za dni Heroda, króla Żydowskiéj ziemie, kapłan niektóry imieniem Zacharyasz, z porządku Abiasza, a żona jego z córek Aaronowych, a imię jéj Elżbieta.
3.RAKOW.NTBył za dni Heroda Króla Judskiey ziemie, Ofiarownik niektóry imieniem Zacharyasz, z przemiany Abiey; a żona jego była z córek Aaronowych, i imię jej Elżbieta.
4.GDAŃSKA.1881Był za dni Heroda, króla Judzkiego, kapłan niektóry, imieniem Zacharyjasz, z przemiany Abijaszowej, a żona jego była z córek Aaronowych, której imię było Elżbieta.
5.GDAŃSKA.2017Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, której na imię było Elżbieta.
6.SZCZEPAŃSKIZa czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan z oddziału Abiasza, imieniem Zacharyasz; żona zaś jego, z córek Aarona, nazywała się Elżbieta.
7.MARIAWICIBył za dni Heroda, króla Judei, niektóry kapłan, imieniem Zacharyasz, z porządku Abiasza, a żona jego z córek Aaronowych, a imię jej Elżbieta.
8.BIESZK.ŁUK.1931Żył za dni Heroda, króla żydowskiej ziemi, pewien kapłan, imieniem Zacharjasz, z oddziału kapłańskiego Abjasza. Żona jego była z potomstwa Aarona, a imię jej było Elżbieta.
9.GRZYM1936Za czasów Heroda, króla żydowskiego, żył kapłan imieniem Zacharjasz z porządku Abjasza; a jego żona z córek Aarona nazywała się Elżbieta.
10.DĄBR.WUL.1973Był za dni Heroda, króla Judei, kapłan pewien, imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasza, i żona jego z córek Aaronowych, a imię jej Elżbieta.
11.DĄBR.GR.1961Był za dni Heroda, króla Judei, pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasza. I miał żonę z córek Aaronowych, a imię jej Elżbieta.
12.TYSIĄCL.WYD5Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta.
13.BRYTYJKAZa dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta.
14.POZNAŃSKAZa czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasza, a jego żona z rodu Aarona miała na imię Elżbieta.
15.WARSZ.PRASKAZa czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z klasy kapłańskiej Abiasza. Żona jego pochodziła z rodu Aarona i miała na imię Elżbieta.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W czasie dni Heroda króla Judei, był pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza, i jego żona z córek Aarona, a jej imię brzmiało Elżbieta.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZa panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Aarona.
18.TOR.PRZ.Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan o imieniu Zachariasz, ze zmiany Abiasza, a żona jego była jedną z córek Aarona. Jej imię – Elżbieta.