« Łuk 1:50 Ewangelia Łukasza 1:51 Łuk 1:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:47) Uczynił moc wramieniu swojem, rozchwiał harde myślą serca ich.
2.WUJEK.1923Uczynił moc ramieniem swojem, rozproszył pyszne myśli serca ich.
3.RAKOW.NTUczynił moc w ramieniu swym, i rozproszył pyszne zmysłem serca ich.
4.GDAŃSKA.1881Dokazał mocy ramieniem swojem, i rozproszył pyszne w myślach serca ich.
5.GDAŃSKA.2017Okazał moc swoim ramieniem i rozproszył pysznych w myślach ich serc.
6.SZCZEPAŃSKIStwierdza potęgę swojego ramienia, w niwecz obraca dumne serc zamysły;
7.MARIAWICIUczynił moc ramieniem Swojem, rozproszył pysznych myślą serca ich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wielkie czyny działa w mocy swej, rozprasza tych, co żywią pychę w swoich sercach.
9.GRZYM1936Kamieniem swojem moc wielką okazał i pyszne serca zniweczył zamysły.
10.DĄBR.WUL.1973Okazał moc swego ramienia. Rozproszył pysznych w zamysłach ich serc.
11.DĄBR.GR.1961Okazał moc swego ramienia. Rozproszył pysznych w zamysłach ich serc.
12.TYSIĄCL.WYD5On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.
13.BRYTYJKAOkazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc,
14.POZNAŃSKAOkazał moc swojego ramienia. Udaremnił zamysły pysznych.
15.WARSZ.PRASKARamieniem swoim moc okazał, rozproszył tych, co się wynosili w swym sercu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sprawił panowanie Jego ramieniu, rozproszył pysznych w zamysłach ich serca;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOkazał moc swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc;
18.TOR.PRZ.I okazał siłę w swoim ramieniu i rozproszył pysznych i zamysły ich serc;