« Łuk 1:55 Ewangelia Łukasza 1:56 Łuk 1:57 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:52) Mieszkała lepak Marya znią jako miesięcy trzy, i wróciła się do domu swego.
2.WUJEK.1923I mieszkała z nią Marya jakoby trzy miesiące, i wróciła się do domu swego.
3.RAKOW.NTI zetrwała Marya z nią jakoby trzy miesiące; i zwróciła się do domu swego.
4.GDAŃSKA.1881I została z nią Maryja jakoby trzy miesiące; potem się wróciła do domu swego.
5.GDAŃSKA.2017I została z nią Maria około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu.
6.SZCZEPAŃSKIPozostała zaś Marya u niej około trzech miesięcy, poczem wróciła do domu swego.
7.MARIAWICII mieszkała z nią Marya jakoby trzy miesiące, i wróciła się do domu swego.
8.BIESZK.ŁUK.1931I pozostała u niej Marja około trzech miesięcy. Potem powróciła do domu swego.
9.GRZYM1936I Marja została tam około trzech miesięcy a potem wróciła do siebie.
10.DĄBR.WUL.1973A pozostała z nią Maryja około trzech miesięcy i wróciła do domu swego.
11.DĄBR.GR.1961A Maryja pozostała z nią około trzech miesięcy i wróciła do domu swego.
12.TYSIĄCL.WYD5Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
13.BRYTYJKAPozostała tedy Maria u niej około trzech miesięcy, po czym powróciła do domu swego.
14.POZNAŃSKAMaryja zatrzymała się u niej około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu.
15.WARSZ.PRASKAI pozostała z nią Maryja około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Maria została z nią około trzy miesiące, i wróciła do swojego domu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI Maria pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, po czym wróciła do swojego domu.
18.TOR.PRZ.A Maria została z nią około trzech miesięcy; następnie wróciła do swojego domu.