« Łuk 1:58 Ewangelia Łukasza 1:59 Łuk 1:60 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:55) I stało się ósmego dnia, przyszli obrzezać pacholątko, i nazywali je imieniem ojca jego Zacharyaszem.
2.WUJEK.1923A gdy było dnia ósmego, przyszli obrzezować dzieciątko i nazywali go imieniem ojca jego Zacharyaszem.
3.RAKOW.NTI sstało się dnia ósmego, przyszli obrzezować dzieciątko; i nazywali je imieniem ojca jego, Zacharyaszem.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, że ósmego dnia przyszli, aby obrzezali dzieciątko; i nazwali je imieniem ojca jego, Zacharyjaszem.
5.GDAŃSKA.2017A ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecko, i chcieli nadać mu imię jego ojca, Zachariasza.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy się zeszli dnia ósmego, by obrzezać dzieciątko, chcieli je nazwać imieniem ojca jego, Zacharyaszem.
7.MARIAWICII stało się ósmego dnia, zeszli się obrzezywać dziecię i nazywali je imieniem ojca jego, Zacharyaszem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Dlatego zeszli się ósmego dnia, by obrzezać dzieciątko; i chcieli mu dać imię ojca – Zacharjasz.
9.GRZYM1936A ósmego dnia zeszli się, aby obrzezać dziecię i chcieli je nazwać Zacharjaszem, tak jak ojciec się nazywał.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, że przybyli dnia ósmego, aby obrzezać dzieciątko i nazwać go imieniem ojca jego, Zachariasza.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, że przybyli dnia ósmego, aby obrzezać dzieciątko; i chcieli nazwać je imieniem jego ojca Zachariasza.
12.TYSIĄCL.WYD5Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.
13.BRYTYJKAA dnia ósmego zeszli się, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu nadać imię ojca jego Zachariasza.
14.POZNAŃSKAÓsmego dnia przyszli obrzezać dziecko i chcieli dać mu imię jego ojca Zachariasza.
15.WARSZ.PRASKAA dnia ósmego przyszli, by obrzezać chłopca i nadać mu imię ojca jego, Zachariasza.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wydarzyło się, że w ósmym dniu przyszli obrzezać dziecko, oraz je nazwali dzięki imieniu jego ojca Zachariaszem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITÓsmego dnia po narodzinach przyszli, aby obrzezać dziecko; chcieli nadać mu imię jego ojca Zachariasza.
18.TOR.PRZ.I stało się, że przyszli ósmego dnia, aby obrzezać dziecię; i chcieli nazwać je tak, jak imię jego ojca – Zachariasz.