« Łuk 1:61 Ewangelia Łukasza 1:62 Łuk 1:63 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:58) Ukazowali lepak ojcu jego, jakoby ji chciał nazwać.
2.WUJEK.1923I dawali znać ojcu jego, jakoby go chciał nazwać.
3.RAKOW.NTI skinęli na Ojca jego, czymby go chciał zwać.
4.GDAŃSKA.1881I skinęli na ojca jego, jako by go chciał nazwać.
5.GDAŃSKA.2017Pytali więc znakami jego ojca, jak chce go nazwać.
6.SZCZEPAŃSKIPytano zatem przez znaki ojca jego, jakby go chciał nazwać.
7.MARIAWICII dawali znaki ojcu jego, jakoby go chciał nazwać.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy przez znaki pytali ojca, jakby je on chciał nazwać.
9.GRZYM1936I pytali przez znaki ojca jego, jakby chciał go nazwać.
10.DĄBR.WUL.1973I pytali przez znaki ojca jego, jak by go zechciał nazwać.
11.DĄBR.GR.1961I pytali przez znaki ojca jego, jak by go zechciał nazwać.
12.TYSIĄCL.WYD5Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać.
13.BRYTYJKAWięc skinęli na ojca jego, jak je chce nazwać.
14.POZNAŃSKAI na migi pytali się ojca, jakie imię chciałby mu dać.
15.WARSZ.PRASKAI pytali na migi jego ojca, jak chciałby go nazwać.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale dawali też znaki jego ojcu, jakby chciał, aby je nazwać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSkinęli więc na ojca dziecka, by rozstrzygnął, jak ma być nazwane.
18.TOR.PRZ.I skinęli więc na jego ojca, jak chciałby go nazwać.